» سر تیترهای مهم

مشکلات آپارتمان نشینی

 

 

 

 

مشکلات آپارتمان نشینی

سایت ملک آذری دیجیتال  به علت مشکلات زیاد در آپارتمانها ، بر آن شده است که مطالبی را که دریافت می کند به آگاهی ی همگان برساند و مردم و نیروهای انتظامی کمک کنند تا مشکلات آپارتمان نشینها به حد اقل برسد .کاربران اگر چنانچه مشکلات آپارتمان نشینی داشته باشند برای ما بفرستند و در سایت منعکس خواهد شد .

          نامه ای از یک آپارتمان نشین بدستم رسید که عینا" برای شما نقل می شود .

مدیر محترم سایت گاندی دیجیتال زمان

          احتراما" اینجانب در آپارتمانی زندگی می کنم که چهار واحد دارد و من گرفتار ندانمکاریهای زیاد و سوء استفاده ها و تشنج آفرینیها هستم . لطفا" این نامه ی مرا در سایت بگذارید تا مردم راه چاره را پیشنهاد کنند و من از گرفتاری در آیم . توضیح این که مدیر واحد چهار ادعا می کند که مدیر بانک است ولی کارهایش پُر از ایراد و بسیار هم  تشنج آفرین است که بدون هماهنگی و اطلاع رسانی به دیگر مالکین به مسافرت رفته و در اشتباهات پی در پی ی آن برای هر سه مالک دیگر مشکلات و تشنج آفرینی ایجاد کرده و مالکان را به جان هم انداخته و خودش خونسرد نظاره گر برخوردهای تند مالکین بوده است . به نظر شما در چنین آپارتمانی با این همه مشکلات اجتماعی چه باید کرد وبا ناملایمات آن چگونه باید کنار آمد ؟                                       

 دوستدار شما یک مظلوم اسیر گرفتار

متاسفانه نگارنده نام خودش را هم ذکر نکرده است .

دومین نامه ی رسمی جهت تشنج زدائی از ساختمان              28/7/99

مالکین واحدهای یک و سه لظفا" از مالک واحد چهار سئوال کنید که چرا در رفتن به مسافرت پیش بینی نکرده بود که اتفاقی می تواند بیافتد که افتاد . و بجای تدبیر منطقی ، معلوم نیست که با مالک واحد یک چه گفتگوهای دو نفره داشته است و ندانمکاری ایشان در درخواست بجای مالک واحد یک که لوله کشی را که می شناخته آورده است ، نه مطالب را به اطلاع ما مالکین که حق مسلم کنترل تمام مسائل مربوط به خودمان را داریم خبر دار کرده و با بی مسئولیتی و بدون ناظر بودن به جریانها ، همه چیز را رها کرده و کلید را بی مسئولانه و حضور در صحنه در بست در اختیار دیگران گذاشته که اگر موتورخانه گرفتار مشکلات بیشتر می شد چه کسی جوابگو بود ؟ و به اتفاق كسی که دوست خودش معرفی کردند و با بی اعتنائی به پیشنهاد مالک واحد یک مبنی بر این که کننده ی بهتری سراغ دارد که ارزان تر است . فنر زنی را با سه برابر قیمت اعلانی مالک یک به دوستش واگذار کرد و موجب شد در گیری ی مالک واحد یک با مالک واحد دو شد و بصورت تماشاگر نظاره می کرد . به ایشان بگوئید این است انجام درست کارهای شما و هماهنگ کنندگی یتان که ما دیگر مالکها که کاره ای نیستیم ؟ و پولها دست شما می باشد و هر گونه می خواهی خرج می کنی و تشنجها را هم با ندانمکاریهایت ایجاد می کنی . لطفا" تمام این موارد را رسما" و کتبا" در واتساپ جهت اطلاع کامل ما سه مالک که به شما اعتماد کردیم بپذارید و با صمیمیت و صداقت اعلان کنید که هر سئوال دیگری باشد شما جواب قانع کننده می دهید . که بجای جبران اشتباهات بزرگتان چرا شب گذشته بدون هماهنگی به در منزل مالک واحد دو رفتید و مانند عمل کردهای گذشته درخواست گفتگوی خصوصی ی دو نفره شدید که تمام تشنجها از این عملکرد شما سر چشمه می گیرد . مالکین محترم واحدها . لطفا" در جهت هماهنگیهای بسیار هوشمندانه و قصد جدی برای ریشه کن کردن هرگونه تشنج در ساختمان همکاری نمائید و به مالک واحد چهار هم کمک کنید که با بهترین روش در کنار من و شما قرار گیرد و ما هم خطاهای گذشته ی ایشان را نادیده بگیریم و با صمیمیت جدی و معنادار و بدون ظاهر فریبی در کنار ما باشد و ما هم احترامش را حفظ کنیم .

                                                       با تشکر          امضاء محفوظ

 

 

 

 

هوشدار به کسانی که برای ریاست جمهوری سال آینده کاندید می شوند – کتاب چهارم

 

 

 

 

هوشدار به کسانی که برای ریاست جمهوری سال آینده کاندید می شوند – کتاب چهارم

        ای کسانی که برای ریاست جمهوری ی دوره بعد کاندید می شوید هوشیار باشید که نخبگان و متفکرین علم نگر ، که حدود سه میلیون نفر می باشند و رهبریت ذاتی ی کشور را بعهده دارند تیز بینانه ، دانش و توانمندی ی علمی ی رئیس جمهور و وزرای کابینه اش را کاملا" زیر نظر خواهند داشت و با معیار دانش علمی و توانمندی ی تخصصی ، و مدیریتی ی ، همه ی وزیران و وزارتخانه ها را با مقیاس همتایان آنها در پیشرفته ترین کشورهای جهان مانند ژاپن ، آلمان و کانادا و یا هر کشوری را که صلاح بدانند خواهند سنجید و با پریودهای زمانی ی سه ماهه و یا شش ماهه ، نسبت توانمندی و مدیریتشان ، در مقایسه با پیشرفته ترین کشورها سنجیده خواهد شد و در صورت ناتوانی با آنها شدیدا" مقابله خواهد شد . ملت بزرگ ایران هیچ نگرانی ندارند که وزیرانشان نماز بخوانند و حتی نماز شب بخوانند . ولی دیگر هرگز به تظاهرات دینی و مذهبی ، هیچ ارزشی به هیچ احدی قائل نخواهد شد . چرا که نماز شب خوانهائی هستند که بهترین راندمانهای اجتماعی را دارند و در خلوت خودشان عبادات خداوند را با خالصانه ترین روش انجام میدهند که احدی هم از آن خبر ندارد . هیچگونه تظاهری هم ندارند و ادعاهای تهی و یس محتوا در آنها دیده نمی شود . و در بین آنها یک نفر هم دزد و اختلاص گر و حقه باز و فرصت طلب و کلاش دیده نشده است و هرگز هم دیده نخواهد شد که پستهای حساس کلیدی را بگیرند و از دانش هم تهی باشند و با فرصت طلبی ، کشور را به رکود بکشانند که چنین شده است . تیز بین ترین و فهیم ترین متفکرین و نخبگان کشور توانمندند که بدون این که تشنه ی قدرت باشند و یا برای گرفتن پُست و مقام له له بزنند ، با رشادت کامل و با جهان بینی ی قوی در جهت علمی کردن کشور نهایت تلاششان را بکنند و حتی گمنام هم بمانند و فقط مزد منطقی و خدمات علمی و مدیریتی و تجربه های به استاندارد شناخته شده در پیشرفته ترین کشورها عمل کنند و در تمام طول عمرشان سربلند باشند و فسادهای جامعه را هم تحمل نکنند . هوشیار باشید که این نخبگان و متفکرین ، هیچ نیازی ندارند که به خیابانها بیایند و کشته شوند . این ارزشمندان با مدرن ترین روشهای علمی و اصولی و بینشی ، راه را برای بیسوادان و کم خردها و فرصت طلبان و حقه بازان سد خواهند کرد و در مدت زمان منطقی و عقلانی ، راه ها را برای کج روندگان مسدود خواهند کرد . از هم اکنون که فرصت کافی دارید بیاندیشید و اگر چنین توانی را ندارید هرگز به میدان نیائید که متضرر خواهید بود . متفکرین علم نگر هیچ نیازی ندارند که باورمندیهای مسئولین را زیر سئوال ببرند ولی بسیار توانمندند که مطالبه گر جدی ی دانش و بینش و جهان بینی و مدیریت ارزشمند باشند و مطابق با استانداردهای علمی ی جهانی ، که معیارهایش در تمام کشورهای پیشرفته یکسان می باشند عمل کنند . و تمام کشورهای با دانش کمتر و اشتباهات بیشتر را با کم توجهی بنگرند و ارزش علم و دانش و فهم و مدیریت و توانمندی را در برنامه ریزیهای کلان و خورد در سطح بین الملی ، تیز بینانه از طرف آنها رسد خواهد شد و میدان را به دانایان هم

سطح دانایان جهانی بدهند . با چنین علم باوران و فهیمان و ارزشمندان دانا و فهیم در نیافتید که این توانمندان هیچ احتیاجی ندارند که با موشک و بمب و اسلحه ، با ناتوانان علمی و جهالت مقابله کنند . ولی آنقدر فهیم و دانا هستند که با هر فردی در هر سطح دانشی ، بدون زورگوئی و خود نشان دادن و فخر فروشی و منم منم کردنها ، با بهترین روش ، صلح جو و صلح طلب و دوستدار همگان باشند و هر هم وطن را برایش ارج قائل شوند و از احدی هم نخواهند که در پشت آنها سینه بزند و حمایتهای کورکورانه بکند و پاداش و مزد بگیرند که او موقعیتش را حفظ کند . چرا که توانمندی ی واقعی ی آنها برای هر انسان دانا و آگاه عینیت دارد و راندمانش بطور شفاف فریاد میزند و نیازی نیست که توانمندان با زبان خودشان حرفهای راست و دروغ را پشت سرِ هم تکرار کنند و قسم حضرت عباس را بخورند که توانمندند . ولی از توانمندی هم تهی باشند . من هیچ نمایندگی از طرف این بزرگواران توانمند ندارم و آنها نیازی هم به من و امثال من ندارند و کارهای خودشان را خوب بلد هستند و کارسازی می کنند . ای متفکرین و نخبگان سالم اندیش و فهیم کشور که با تمام متفکرین جهان همسوئی ی دانشی و بینشی دارید و از جهان ایزوله نیستید . هرگز به ناتوانان و کم سوادان و مدعیان میدان ندهید و اگر نتوانستید که لایق ترینهای کشور را انتخاب کنید هرگز در انتخابات مشارکت نکنید که مطمئنا" هم توانمندید و پُر تلاش که تلاشهایتان نتیجه می دهد . 

        بایستی دقت کنیم : ایران بایستی در مسیرِ علمی قدمهای مهم و ارزنده ای بردارد و تمامی ی هم و تلاشش در جهت علمی شدن و پیشرفتهای ممکن را با جدیت از آنِ خود کند و دائم در هر زمینه ای بصورت مستقل سطح علمی شدن خودش را با ده کشور پیشرفته مقایسه کند و در پریودهای شش ماهه و یا یک ساله نسبت پیشرفتش را بسنجد و نهایت جدیت خودش را بکار گیرد تا نه تنها عقب رفت نداشته باشد بلکه پیشرفتهایش قابل قبول باشند در غیر اینصورت تصمیم به تغییرات مهم و ممثر در جهت رفع معضل نماید . تمام سه میلیون متفکر و نخبه های ایران بایستی در این جهت جدی تلاش کنند .

مهندس یحیی ملک آذری

گاندی دیجیتال زمان

تولید بیست و ششم آبانماه 1399

 

 

 

اخبار این هفته چهار کشور

 

 

 

 اخبار این هفته چهار کشور ، که با بیطرفی کامل بهترینش برای هر کشوری گزینش شده است

اخبار این هفته ایران:

در اقتصاد ایران حجم نقدینگی، شاخص بهای کالاهای وارداتی و تولید ناخالص داخلی بیشترین اثر را بر شاخص قیمت کالاهای مصرفی دارد.

برای کنترل تورم در ایران صرفا نمی‌توان بر سیاست‌های پولی تکیه کرد چراکه هرچند بین تورم و حجم نقدینگی و همبستگی وجود دارد اما این رابطه به‌هیچ‌وجه یک‌به‌یک نیست.

صادرات غیرنفتی ایران میعانات گازی و محصولات پتروشیمی هستند. محاسبه تراز بازرگانی ایران که از کسر ارزش واردات از ارزش صادرات به دست می‌آید، با منظور کردن صادرات نفتی در بیشتر مواقع مثبت است.

اما آنچه حائز اهمیت است بررسی صادرات غیرنفتی و مقایسه آن با واردات است. چرا‌که صادرات نفتی ایران در قالب نفت خام است و به‌نوعی صادرات ثروت به‌حساب می‌آید و از ارزش‌افزوده پایینی برخوردار است.

برای بررسی توان تجارت خارجی ایران باید صادرات غیر‌نفتی موردتوجه قرار گیرد.

اخبار این هفته کانادا :

هفته پیش جاستین ترودو در توئیتی با اعلام ایجاد بیش از یک میلیون شغل جدید از سال ۲۰۱۵ تاکنون و رسیدن نرخ بیکاری به کمترین میزان خود، از عزم دولت برای عملی‌سازی وعده‌های انتخاباتی‌اش خبر داد. این خبر بازتاب‌های رسانه‌ای زیادی به همراه داشت.

نرخ بیکاری ۵/۴ درصدی که پایین‌ترین نرخ بیکاری از سال ۱۹۷۶ (و یا حتی دهه ۱۹۶۰) به شمار می‌رود و  نرخ فقر بر اساس معیار مرز کم‌درآمدها (LICO) برابر با ۷/۸ درصد است که کمترین میزان از سال ۱۹۷۶ به شمار می‌رود. همچنین میانگین درآمد هر خانوار پس از کسر مالیات به بیشترین مقدار رسیده و یک سوم بالاتر از تورم از سال ۱۹۹۷ است. این ارقام و آمارها در نگاه اول بسیار مثبت و امیدبخش هستند.

» همچنین بخوانید  ۹۳۰۰ فرصت شغلی جدید در بازار کار کانادا و اقتصاددانان نگران

بخشی از این اخبار مثبت حاصل رویه‌های بلندمدت اقتصادی است که به ویژه باید عدم وجود رکورد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته اشاره کرد. ایجاد بیش از یک میلیون شغل از سال ۲۰۱۵ و یا کاهش در فقر کودکان به میزان یک سوم طی دو سال اخیر، همگی ارزشمند هستند. البته اگر جزو احزاب مخالف دولت باشید، اخباری از این دست برایتان چندان دلچسب نخواهد بود!

اخبار این هفته ژاپن :

اقتصاد ژاپن در تولید برنج به خودکفایی رسیده است اما 60 درصد از مواد غذایی دیگر موردنیازش را از کانال واردات به دست می‌آورد. در کشور ژاپن کمبود نیروی کار متخصص در بخش کشاورزی وجود دارد به همین دلیل از دسامبر سال 2016 این کشور کارگران خارجی متخصص را در مناطق استراتژیک کشاورزی خود استخدام کرده است.

اقتصاد ژاپن در تولید برنج به خودکفایی رسیده است اما 60 درصد از مواد غذایی دیگر موردنیازش را از کانال واردات به دست می‌آورد.

ژاپنی‌ها با اینکه بخش کشاورزی کوچکی دارند اما با به‌کارگیری روش‌های مدرن داشت و برداشت، محصولات متنوع و با کیفیت مناسب و راندمان بالایی تولید می‌کنند.

باوجوداینکه برداشت در واحد سطح، در ژاپن بسیار بالا است اما با توجه به کوچک بودن این بخش و جمعیت بالا، این کشور توان پاسخگویی به نیاز داخلی خود را ندارد.

برنج با تولید 7 میلیون و 800 هزار تن در سال 2015، مهم‌ترین محصول کشاورزی اقتصاد ژاپن بود و از نظر میزان مصرف برنج ژاپن رتبه 9 جهان را دارد.

صنایع مهم اقتصاد ژاپن

بین سا‌ل‌های 1950 تا 1960 ژاپن از دید توریست‌ها کشوری سنتی و قدیمی بود و مکان جذابی برای بازدید به شمار نمی‌رفت؛ اما بعد از دهه 70 و شکوفایی ناگهانی صنعت و توسعه اقتصاد ژاپن، سیاست‌های این کشور به سمت استفاده هرچه بیشتر از صنعت توریسم سوق پیدا کردند.

در سال 2016 تعداد 24 میلیون و 39 هزار جهانگرد از ژاپن دیدن کردند که 22 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت و بالاترین میزان ورود جهانگرد به ژاپن از سال 1964 (المپیک توکیو) به بعد به‌حساب می‌آید.

قدرتی که هم‌اکنون ژاپن در عرصه جهانی به دست آورده، بر صنعت استوار است. تولید کالاهای الکترونیکی، ماشین‌آلات، کشتی و خودرو باعث شده است که ژاپن در بازارهای بین‌المللی بدرخشد.

اخبار این هفته آلمان:

اصلاح واحد پول به تورم پایان داد و حذف کنترلی که بر قیمت‌ها از زمان هیتلر وجود داشت، باعث شد که روند سرکوب تورم، بهتر و کاراتر عمل کند.

تنها یک سال پس از برنامه اصلاحی ارهارد از این برنامه با نام یک موفقیت تمام‌عیار یاد کردند. اصلاح واحد پول به تورم پایان داد و حذف کنترلی که بر قیمت‌ها از زمان هیتلر وجود داشت، باعث شد که روند سرکوب تورم، بهتر و کاراتر عمل کند. با اصلاحات پولی، عرضه پول به‌شدت کاهش یافت و همین موضوع موجب کاهش تورم شد.

با برداشتن کنترل‌های پولی، قیمت بسیاری از کالاها به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کرد. دولت همراه با این دو سیاست، مالیات را نیز کاهش داد تا این تغییرات، اوضاع مردم را بدتر نکند. این سیاست‌ها به معاملات بازرگانی جان تازه‌ای داد و افزایش معاملات بازرگانی در بخش خصوصی خود باعث رشد و شکوفایی اقتصاد آلمان شد.

چه بر سر آلمان آمد؟

علاوه بر سیاست‌های درستی که کشور آلمان در بزنگاه تاریخی اتخاذ کرد، مهاجرانی که از آلمان شرقی به آلمان غربی آمدند نیز در روند تغییرات این کشور بسیار موثر بودند. با این اتفاق بسیاری از باورهای سنتی که جامعه را با دید شهری و روستایی، کاتولیک و پروتستانی و چپ و راستی دسته‌بندی می‌کرد، از بین رفتند.

همچنین سخت‌کوشی و مهارت تازه‌واردها، محلی‌ها را بر آن داشت که «شانسِ ثابت کردن خود» را به آن‌ها بدهند درنتیجه این فرآیند، آلمان را به جامعه‌ای رقابتی و شایسته‌سالار تبدیل کرد که اثرات آن همچنان بر اقتصاد آلمان حاکم است.

علاوه بر سیاست‌های درست و به‌جای اقتصادی، تغییرات نهادی این‌چنینی نیز در شکوفایی و رشد اقتصاد آلمان تاثیر به سزایی داشت. این بهبود اقتصادی و اوضاع در آلمان با نام «معجزه اقتصادی» در ادبیات اقتصادی یادشده است.

آلمان و خوبی‌هایش

در سال 2008 و به دنبال بحران مالی، آلمان نیز دچار مشکل شد و کاهش تقاضا فروش شرکت‌های آلمانی را کاهش و بیکاری را افزایش داد. می‌دانیم آلمان منابع طبیعی ندارد که بتواند با فروش ثروت، اقتصاد خود را جلو ببردآلمان فقط به صنایع خود و صادرات آن‌ها متکی است.

به دنبال این بحران شاید اولین اقدام در بسیاری از کشورها، اخراج کارکنان و کارگرانشان باشد؛ اما شرکت‌های آلمانی کارکنانشان را به دوره‌های آموزشی فرستادند و به‌جای کار، در ازای آموزش و کسب مهارت بالاتر به کارگران خود حقوق دادند.

این اقدام، به دلیل اهمیت تولید ملی در این کشور است که به روش‌های گوناگون تلاش کردند آن را حفظ کنند. به‌طورکلی در حال حاضر سیاست‌های آلمان بر چند محور استوار است که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم؛

1- صنعت قدرتمندتر، صادرات بیشتر

آلمان نفت و گازی برای صادرات ندارد که از طریق آن درآمد کسب کند. به همین دلیل این کشور بر روی صنایع خود تمرکز  کرده است. این تمرکز به حدی است که این کشور در هر سال دارای مازاد تجاری است.

کارخانه‌های آلمانی به‌طورکلی در سه حوزه بزرگ؛ اَبَر ابزارها، مواد شیمیایی و خودرو از غول‌های جهان به‌حساب می‌آیند.

بایستی دقت کنیم : ایران بایستی در مسیرِ علمی قدمهای مهم و ارزنده ای بردارد و تمامی ی هم و تلاشش در جهت علمی شدن و پیشرفتهای ممکن را با جدیت از آنِ خود کند و دائم در هر زمینه ای بصورت مستقل سطح علمی شدن خودش را با ده کشور پیشرفته مقایسه کند و در پریودهای شش ماهه و یا یک ساله نسبت پیشرفتش را بسنجد و نهایت جدیت خودش را بکار گیرد تا نه تنها عقب رفت نداشته باشد بلکه پیشرفتهایش قابل قبول باشند در غیر اینصورت تصمیم به تغییرات مهم و ممثر در جهت رفع معضل نماید . تمام سه میلیون متفکر و نخبه های ایران بایستی در این جهت جدی تلاش کنند .

گرد آورنده : مهندس یحیی ملک آذری

گاندی دیجیتال زمان

تولید بیست و پنجم آبانماه 1399

علم چیست و انسان چگونه از آن استفاده می کند ؟ - کتاب دوازدهم

 

 

 

 

علم چیست و انسان چگونه از آن استفاده می کند ؟ - کتاب دوازدهم

          تعریف علم : واقعیتها را در عالم هستی علم می نامیم

          تعریف علم دنیای پس از مرگ : واقعیتها در دنیای پس از مرگ که انسان بصورت علمی کمتر در آن ورود کرده است و ادیان در آن ورود می کنند که علوم ماورائی ( کشف 106 اینجانب ) می باشند .

          علومی که انسان استفاده می کند چیست ؟ :علومی که انسان در علوم کلاسیک ( کشف 106 اینجانب ) استفاده می کند کشفی از واقعیتهائی در هستی هستند که بصورت ملموس میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند و اثرات مثبت و منفی در دنیای هستی داشته باشند که انسان بتواند از مزایای عینی شدن اثرات آن استفاده بکند .

          انسان هر علمی را که امید داشته باشد شناسائی کند که شناختش به نفع انسان باشد هدف قرار میدهد و بصورت جدی آن را دنبال می کند ، به امید این که به نتیجه برسد و ممکن است به نتیجه هم نرسد و در لحظه ی فهم آن ، از پیگیریش صرف نظر می کند .

          آیات قران که از علوم ماورائی می باشند در علوم کلاسیک چگونه نقش ساز می شوند ؟

وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا کَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ کَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَکِنْ لَا یَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾

و چون به آنان گفته شود همان گونه که مردم ایمان آوردند شما هم ایمان بیاورید مى‏ گویند آیا همان گونه که کم خردان ایمان آورده‏ اند ایمان بیاوریم هشدار که آنان همان کم‏خردانند ولى نمى‏ دانند (13)

          در علم کلاسیک کاربردی کردن این آیه چگونه است ؟ :

          در علوم کلاسیک ، ایمان آوردن پیش نیازش به شناخت و آگاهی ی جزء به جزء مواردی است که به آن باورمند شویم و ایمان بیاوریم و هر فردی بدون ترس و لرز فقط و فقط با شناخت و آگاهی ی خودش می تواند به باور برسد و خطاهای شناختی و باورمندیش در مدت بسیار کوتاه ضرر ملموس و عینی را برایش فراهم می کند . مثلا" اگر راننده ای دقت لازم در رانندگیش نکند تصادف می کند و ضرر می بیند . بنابراین برای کاربردی کردن این پیام سازمان دهی و به جزئیات رسیدن لازم است که در توان فرد به فرد افراد نیست و بایستی نظامی برای آن با هدفمندیهای مشخص ایجاد شود تا نتیجه ی مورد نظر تامین شود . در غیر این صورت هیچ نتیجه ای به دست نخواهد آمد . آخرین عبارت در ترجمه ی آیه " هشدار که آنان همان کم‏خردانند ولى نمى‏ دانند " خرد از دانش و آگاهی و علم بوجود می آید و انتظار این که بدون دانش و علم ، جمعی خردمند بشوند غیر ممکن است که برای انجام این مهم هم نسبت به جزء به جزء هدفهای مورد نظر اقدامات وسیعی صورت گیرد . در غیر اینصورت هیچ انتظاری برای رسیدن به هدف میسر نیست .

         

موسسه گاندی دیجیتال زمان

مهندس یحیی ملک آذری

www.malekazaridigital.com  در بخش عنوان سرتیترها   ومرکز تخصصی مشاوره شریف ، قابل استفاده است

مرکز محترم تخصصی مشاوره شریف و مشاورین پُر قدرت این مرکز توانمند ، در محتوای این نوشتار  می توانند به متفکرین انگیزه های کاربردی و مثبتی بدهند

تولید بیست و دوم آبان ماه 1399

 

 

 

در سوگ استاد محمد رضا شجریان - کتاب ششم صلح جو - صلح طلب - دوست همه

 

 

 

 

صلح طلب – دوست همه

بج سینه ای که تا آخرین نفس با من خواهد بود

در سوگ استاد محمد رضا شجریان و همایون عزیز و تمام متفکرین سه میلیونی "ایران"عزیزمان از زبان من این شعر را سروده اند و به تمام جهان ، در تمام طول تاریخمان تقدیم می کنند ، بخوانید و بخوانید و بخوانید - کتاب ششم

همچنان در قلبِ  مردم  جاودانه  زنده ای             چون توانمند  و  جسور  و  عاقل و ارزنده ای

ای صدای نابِ ایران،مردِ ایران،مردِ جان            با   صدای  پاکِ   تو  ایران   بماند   در  امان

روحِ زیبای تو هستی را به مردم می دهد            هر  کسی   فهمد  قدم  را ، در  رهِ  تو  می نهد

راهِ تو راهِ سکوتِ داد  و  فریادِ  من است            من همان ایران،دلِ توفنده در مرد و زن است

چون نیازی نیست بر داد و فغان و عربده            مردمِ   آگاه    حرفی   در   سکوت   خود   زده

این سکوتِ پاکمان فریاد شد در این جهان            ای جهان ! فریادِ مرموزی است رمزش رابخوان

ما همه در سینه ها  فریاد و غوغا ساختیم            در سکوتِ  بیکران، در عرش  و  فرش انداختیم

تا   جهانی   بشنود   فریادِ   آرام  و قوی            گر سخن   سنجی  ،  مسلم   یاورِ   ما می شوی

با صدای  کوروش  و  فریادِ  تاریخِ  بشر            هان  !   تمامِ  جهل  را  دانش   بسازد  در   بدر

ما  به  دانایان  تمامِ نورِ خود را می دهیم            هر   چراغِ   راه    را   دائم    بپایش   می نهیم

هر  که  عاقل  شد  بیاید  تا پذیرایش شوم             من  چگونه   راهِ  ننگ  آلودِ   نادان   را  روم

تابِ جاهل سست شد باید بمیرد بعد از این            من که دیدم ، ای جهان تو مرگِ  نا را دان  ببین

گاندی دیجیتال زمان / مهندس یحیی ملک آذری

تولید نوزدهم آبان ماه 1399

 

 

 

باورمندیهای منفصل عقیم هستند – کتاب هشتم صلح طلب - صلح جو - دوست همه

 

 

 

 

صلح طلب – دوست همه

بج سینه ای که تا آخرین نفس با من خواهد بود

باورمندیهای منفصل عقیم هستند – کتاب هشتم

          باورمندی ی علم متصل است و بارورِ کسانی که با باورمندی ی علم زندگی می کنند ، بدون نیاز به دیگر باورمندیها ، می توانند خلاقیت هائی داشته باشند و تولیداتشان به عینیت می رسد و می توانند بصورت مستقل از طریق چراغ باورمندیهایشان ، تمامی ی  ذهنیتهایشان را حرکت دهند و از ایستائی خارج کنند . تولیدات جهان همگی مرهون ارزشی ی عینی ی باورمندیهای متصل علمی می باشند و تمدن ساز هستند و جهان ، تمامِ افتخاراتش به مولد بودن علم می باشد که تمامی ی دستاوردها از مسیرِ علم و دانش و آگاهی گذشته است و بصورت متصل ، جزء به جزء مواردِ کشفی را دیده و برای هر جزء آن تدبیر اندیشیده است و تبدیل به تولید نموده و زایا شده است و در عقیم شدن نمانده است . لذا در حالِ حاضر علم تمامی ی مدیریت جهانی را به عهده دارد و هیچ احتیاجی هم به تبلیغات و حمایتها ندارد . در جهاچرا که اگر دنیا از طریقِ علم حرکت نکند میمیرد و نمیتواند نیازهای حداقلی ی خودش را هم فراهم کند . پختنِ نان هم با علم اتفاق می افتد و بدون داشتن علمِ پُخت ، پختن نان میسر نخواهد بود . و لباس و آذوقه ی مردم هم از مسیرِ علم تامین شده است . باورمندیهای منفصل که دین هم جزو آنها می باشد ناچارند در نورِ علم حرکت کنند و دست آوردهای علم را بنامِ خودشان قلمداد می کنند . در صورتی که از علم استفاده نشود ، هیچ عاملی بصورت مستقل و بدون وابستگی به علم مطلقا" هیچ تولیدی نخواهند داشت و زایائی ی آنها متصل است به آگاهی های علمی ی مربوطه . مثلا" در آیه ای از قران میفرماید : وَقَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ ۚ مرا بخوانید تا دعای شما را مستجاب کنم. سوره غافر آیه 60 این باورمندی ، تا زمانی که به مسیرِ علمِ زایا متصل نشود عقیم خواهد ماند . تا زمانی که مطلبِ مورد نظرِ ما که میخواهیم عملی شود ، آگاهیهایش در ما بوجود نیاید و عمل واقعی ی ما در جهت تحقق یافتنِ خواسته یمان بوجود نیاید ، هیچ اتفاقی در جهت آنجامِ آن خواسته ، نمی افتد و حاجتِ ما برآورد نمی شود . ولی اگر این شرایط فراهم شد ، یعنی جنبه های شرایط علمی و عقلانی مهیا شد ، عملی شدنش قطعی می باشد و به هیچ پیش نیازِ دیگری هم احتیاجی نیست و نقش دعای ما فقط می تواند عاملِ تفکری و انگیزه ی حرکت را در ما بوجود آورد وتا زمانی که علمِ کامل و دقیقِ اجرای کار را نداشته باشیم ، امکانِ به اجرا درآمدنش میسر نیست . جهانِ متمدن با تکیه به علم و دانش و آگاهی و عقلانیت ، با چنین روشی تمدنِ جهانی را بوجود آورده است . پس تمامِ باورمندان منفصل ، چاره ای ندارند جز این که تاریخ بشریت را  ببینند که جز استفاده ی عقلانی و دقیق از علم راهی نیست .  نورِ چراغ دانائی و علم و دانش ، نسبت به هر موردی که میخواهند عملی شود ، در مسیرِ نورِ علم و با عقلانیت و هدفمندی ی کامل حرکت کنیم  و با زمانبندی ی دقیق و بدون شک به هدفمان می رسیم . همچنان که دانایانِ جهان فقط از این طریق موفقند و نتایجش هم عینی می باشند . باید توجه داشت که دانشمندان ، فقط با تحلیل موردِ دانائیهایشان ارزش لازم را دارند و هیچ اشتباهشان هم مورد قبول متفکرین جهان نیست .   و دانشمندان هم بدون متصل شدنِ به علم و عقلانیت ارزشی برای متفکرین جهان ندارند . که درآیه ی قران تاکید مطلق نسبت به این مورد هست .

سوره مبارکه الإسراء آیه ۳۶

وَلا تَقفُ ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ ۚ إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کانَ عَنهُ مَسئولًا﴿۳۶﴾

از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسؤولند.

          هر فردی که با هر نوع  باورمندی ، خودش را بی نیازِ از علم بداند از گردونه ی هستی خارج می شود و جایگاهی در کنارِ دانایان علم ندارد که دانایان ، تجربیات غنی ی خودشان را هم با تلاش و کوششِ زیاد و با بکارگیری ی عقلانیت و تحلیل های دقیقِ علمی بدست آورده اند و با سعی و خطا راهکارهای درست را یافته اند و تمامی ی پیشرفتهایشان مرهون چنین عمل کردی است .

          تمامی ی تاریخ بشریت را بنگریم می بینیم که جز چنین راهی ، هیچ راهِ دیگری نیست و تمامِ موفقها از این مسیر حرکت کرده اند و به هدفهایشان هم رسیده اند . انسانهای آگاه در هر پریود زمانی ، سه ماه یکبار و یا شش ماه یکبار تمامِ عملکردهای این مدت کوتاه را بررسی می کنند و پیشرفتشان را که عینی شده است می بینند و مطمئن می شوند که در مسیرِ درستی قرار دارند . اگر چنانچه پیشرفت نباشد و توقف اتفاق افتاده باشد و یا عقب گرد کرده باشند فوری به خود می ایند و مسیرِ خودشان را اصلاح می کنند و در مسیرِ درست حرکت می کنند و در یک پریود کوتاه دیگر پیشرفتشان را کنترل می کنند و با قطعیت پیشرفت را به عینیت میرسانند . این روش دانایان علم نگر و صاحبان عقل و خِرد هستند که هدفدار می باشند و تیزهوشانه راهشان را انتخاب می کنند و تا رسیدنِ به هدف مشخصشان از پای نمی نشینند . پیامِ خداوند به اکثرِ متفکرین ایران و جهان این است که ای انسان متفکر ، تو راهِ عقلانیت را برو و دنباله روی هیچ انسان دیگری نباش نوِ دانائی و عقلانیت بهترین گزینه را در اختیارت میگذارد . این پیام بارها و بارها از طرف خداوند به من هم رسیده است .

                                                         موسسه گاندی دیجیتال زمان

                                                           مهندس یحیی ملک آذری                                                         

www.malekazaridigital.com  در بخش عنوان سرتیترها   ومرکز تخصصی مشاوره شریف ، قابل استفاده است     

                                                             تولیددوازده مهر ماه 1399

 

 

 

ثروتمندترین های ایران سلام ، شما قدرتمندترین اید – کتاب چهارم صلح جو - صلح طلب - دوست همه

 

 

 

 

ثروتمندترین های ایران سلام ، شما قدرتمندترین اید – کتاب چهارم

صلح طلب – دوست همه

بج سینه ای که تا آخرین نفس با من خواهد بود

          درودِ صمیمانه ی منِ متفکرِ سالم اندیش ، به شما توانمندان که می توانید ایران را ظرف حداکثر پانزده سال از فقر و فلاکت نجات دهید و خودتان هم ذره ای ضرر نکنید و مطمئن باشید که ما متفکرین سالم اندیشِ ایران هم تمامِ قد در خدمتِ شما خواهیم بود اگر چنانچه بخواهید ایران را از فقر نجات دهید و برنامه ای بریزید که فقط و فقط سه عامل مهمِ عقلانیت – آگاهی – تفکر (کشف 98 اینجانب )که شما و ما متفکرین سالم اندیش ، فقط از طریق این سه عنصرِ ارزنده به هر چه که داریم رسیده ایم را در ایران اصل بانیم و فقر را ریشه کن نمائیم . مطمئن باشید که در این هدف  ، همیشه و همیشه ما در خدمتِ شما خواهیم بود و جز به این سه عنصرِ مهم به هیچ چیزِ دیگر فکر نخواهیم کرد . شما و ما ترکیب عالی برای نجات ایران از فقر و فلاکت هستیم و می توانیم در مدت پانزده سال زمینه ای را فراهم کنیم که بیکاری از بین برود . جهل روز به روز ضعیف تر و ضعیف تر بشود . علم و دانش پُر اهمیت تر بشود . دانائی جایگاه والائی پیدا کند . خِرد و عقلانیت حرفِ اول را بزند . هدفمندی به افزایشِ دانش و علم چنان سرعت بگیرد که کشور در مدت کوتاهی حداقل دانش را برای شهروندی لیسانس و بالاتر را اصل قرار دهد که مدرک گرائی در آن هیچ نقشی نداشته باشد و خلوص علم و دانش و آگاهی در مغز مردمان ایران جولان دهد و نادانان ، بی ارزش ترین ها شوند . و هر جا که ردِ پای نادانی و حماقت را دیدید تصمیم به نابودیش بگیرید و ما هم در این هدف ارزشمند تمام قد در خدمت شما خواهیم بود . شما ثروتمندترین های ارزشمند خودتان را از حقه بازان و شارلاتانها کنار بکشید و با آنها همکاری و همراهی نکنید و اگر تریلیاردرهای حقه باز و شارلاتان هم بودند به آنها اصلا" وقعی نگذارید . سلامت عملکردهایمان را در سه عنصر عقلانیت – آگاهی – تفکر اصل بدانیم و هرگز از این سه عنصر مهم پایمان را فراتر نگذاریم . چرا که تمامِ هدفمندیهایمان در این سه اصل جای دارد . دوستی ی متفکرین سالم اندیش و ثروتمندترین های فهیم و آگاه و دانا و پیشتازِ روشهای سالم ،  بیشتر از هر چیز به دانایان و فهمیده ها جهت بدهد . و هر کسی داناتر بود با او بیشتر دوست شویم . از جهل و نادانی با هر اسم و عنوانی گریزان باشیم و هرگز به نادانان و حقه بازان و شارلاتانها میدان ندهیم و با هر ابزاری با آنها مقابله کنیم و تا ریشه کن کردن آنها به پیش برویم .

            پیشنهاد راهکار مشخص : بهترین کارآفرینها شما ها هستید . برنامه ریزی نمائید در اولین فرصت شغل کول بری را حذف کنید و  کول بران را در جهت بالابردن آگاهی و تلاش جدی تر و پُر اهمیت سازماندهی ی جدید بکنید و تذکر دهید که بایستی تلاش هایشان دو چندان شود و هم در جهت انجامِ کارهای ارزنده تر کوششِ جدی بایستی بکنند و هم دانش و آگاهی هایشان را با تلاش مستمرو موثرِ خودشان و کمک شماها به نسبت تلاششان افزایش می یابد که نه تنها آنها از منجلاب خارج شوند که راهِ درست اندیشیدن را روز به روز با تلاشهای خودشان بهتر و بهتر تجربه کنند و بیشترین اثر را خودشان در پیشرفت هایشان داشته باشند و شما هم با زیر ذره بین قرار دادنِ همت آنها در رهائی از جهل و نادانی و تنبلی و بیکاری و بیعاری ، کمک های لازم را می کنید که آنها هم به سطح زندگی ی قابل قبول وارد شوند . ما متفکرینِ سالم اندیش و شما ثروتمندترین های خوش فکر و کارآفرین ، تمامِ همتمان را میگذاریم تا کشور در مدت پانزده سال دگرگونی ی ملموس و شفاف پیدا کند و تمام مردم به عینیت نتایج کار را واقعی ببینند و هرگز هم بدنبال توجیه بر نیائیم و عینیت نتایج را نشان می دهد و نه حرافی های ما و یا هر ذینفعی که در جهت منافعِ خودش حرافی کند . کشور با بینش و دانش و آگاهی و عقلانیت می تواند ساخته شود و با شعارهای بی محتوا و بی نتیجه مسلما" بی اثر می گردد . ثروتمندترینهای عزیز . ما انتظار نداریم که شما ایثار کنید و با روشهای حمایتهای مالی ی تنها و بی برنامه ریزی ، گرسنگان را از فقر نجات دهید که این روش مردود است و نتیجه ای هم نداده است و نخواهد داد . شما مو را از ماست بکشید و به احدی پول و آذوقه ی بلا عوض ندهید و یاد بدهید که بایستی لیاقت پیدا کنند و با لیاقتشان پول در بیاورند و شما هم در این جهت به آنها یاری دهید و بیکاری و بی عاری و مفت خوری از کشور رخت بربندد و همگی تلاشگر باشیم و دائم عقلانیت و آگاهی و توانمندیهایمان را افزایش دهیم و هزینه کردن های شما عزیزانِ ثروتمند هم هدر دادن پول و سرمایه ی ارزشمندتان نباشد و راندمانِ واقعی بدهد و مفلوکین را تلنگر بزند که به خودشان بیایند و حمایتهای آموزشی و افزایش دانش و فهم و توانمندی از اهمیت بالائی برخوردار شود و لش بودن منفورترین شود . 

          پیشنهاد مشخص دوم :شما ثروتمندترین های ارزشمند کار دیگری که می توانید بکنید که هم در جهت اهدافِ اقتصادی ی خودتان باشد و هم در جهت ارتقاء کشور ، این است که با متفکرین و نخبگان همکاری و همراهی نزدیک تر و منسجم تری داشته باشید و کشفیات و اختراعات آنها را با روش منطقی و عقلانیت خودتان حمایت کنید و قراردادهای مشارکتی با آنها داشته باشید که کشفیات و اختراعات آنها را به مرحله ی ارائه به جامعه ببرید و از نتایج عالی و ارزشمند اقتصادی و علمی و فرهنگی ی آنها شما هم بهره مند شوید . من نیز در این زمینه کارهائی را انجام داده ام که شامل صد مورد کشف مطالب اجتماعی می باشد و سه مورد هم اختراع صنعتی دارم که در مراحل ثبت اختراعات می باشند و چنانچه مشارکت سرمایه ای باشد هر کدام اینها میتواند مسیر درخشانی را در پیش بگیرد و بتواند مفید واقع شود وگرنه در حد یک ادعا باقی میمانند و نتیجه ی عملی نخواهد داشت . در صورتی که هر سرمایه گذاری آمادگی داشته باشد در هر مورد علاقمندیش از این موضوع ها ، به راحتی میتوانم وارد مذاکره شوم و در صورت توافق اقدامات کاربردی را شروع نمائیم . منتظر دریافت پیشنهادات هستم . کشوری اگر بخواهد پیشرفت کند بایستی عمل محور باشد و با روشِ علمی و تیزهوشانه از حداکثر ظرفیت توانمندانش استفاده ی ارزشمند بکند و پیشرفت کند و پیشرفتش هم تداوم داشته باشد و سرعت و شدت پیشرفتش نیز تیزهوشانه رسد شوند . ظرفیتهای توانمندان ایران ، متفکرین و صاحبنظران و نخبگان کشور و ثروتمندانِ صاحب فکر و اندیشه و کارآفرین هستند که ترکیبِ عقلانی و منطقی و انسجام این تیمها که بر تمامی ظرفیتهای اجتماعی ، فرهنگی و هنری و صنعتی و اقتصادی تسلط کامل دارند و سیاستمداران تیز هوش و عاقل و فهیم و توانمند چاره ای جز آن ندارند که در خدمت کامل این قشرهای ارزشمند قرار گیرند و با ردیابی از عقلانیتِ این ارزشمندان چنان کشور را اداره کنند که ضمن این که هیچ انحراف در عملکردهایشان نباشد کجروی و نادانی و جهلشان نیز خودنمائی نکند و ترمزی سرِ راه پیشرفت نباشند و شیفته و نوکرِ خودخواهیها و خودبینی ها نباشند و برای منافع شخصی ی خودشان منافع وسیع کشور را به باد ندهند که فاجعه می آفریند . در چنین راهی رهبریت ذاتی با چنین توانمندانِ اجتماع می باشد و مسئولینِ هوشمند با نهایت عقلانیت و علم و آگاهی و اندیشه ، بایستی تمام قد در خدمت چنین افرادِ سالم اندیشی قرار داشته باشند و از خودنمائیهای عقب ماندگی خودداری کنند تا پیشرفت معنا پیدا کند . وگرنه ادعای پیشرفت بمعنای پیشرفت نیست و عقب ماندگی لحظه به لحظه خودش را نشان میدهد و هیچ احتیاجی هم به فریاد و داد و بیداد و به خیابانها آمدن هم ندارد و بدون تمام این حرکتها عقب ماندگی ، فریادِ خاموشش از هزاران فریاد گوش کرکن هم بهتر شنیده می شود .  

                                                  موسسه گاندی دیجیتال زمان

                                                   مهندس یحیی ملک آذری                                                                       

www.malekazaridigital.com  در بخش عنوان سرتیترها      

                                                  تولید چهارم مهر ماه 1399

 

 

 

خلاقان ، آفرینندگان در جهانند – فایل کتاب هشتم صلح جو - صلح طلب - دوست همه

 

 

صلح طلب – دوست همه

بج سینه ای که تا آخرین نفس با من خواهد بود

 

                    خلاقان ، آفرینندگان در جهانند – فایل کتاب هشتم

             دنیا مدیون آفرینندگانِ خلاقِ جهانند که بعضی از آنها ، تمامی مردم جهان را در   طولِ قرنها مدیون خودشان کرده اند . خداوند بزرگترین خلاق است که هستی را خلاقانه آفرید . نیوتن شناخت جاذبه ی زمین را آفرید . بتهون آثار بزرگ خود را آفرید . تمامی این خلقتها انحصاری است و افرادِ خلاق ارزشمندترین انسانهای جهانند و هیچ ارزشی با آن برابری نمیکند . موفقیت چیز دیگری است که میتواند با خلاقیت همراه باشد و یا در نقطه ی مقابل آن قرار گیرد . چرا که خیلی از خلاقان هرگز جزو افرادِ موفق نبوده اند و حتی منفور بیسوادان و نادانان حاکمیت دورانِ خود بودند و بعضی از آنها در فقر و فلاکت زیستند و بعضی تحقیر و توبیخ و زندانی شدند و خیلی از آنها هم جانِ خودشان را در راهِ فکرِ ارزنده ی خودشان از دست دادند و فکرشان منبع فساد شناخته شد و پس از مرگشان ، درخشانی فکرشان برای متفکرین روشن شد و کم کم مردم هم به ارزندگی چنان انسانهائی پی بردند و فکرِ ارزنده ی آنها ماندگار شد و تا دنیا دنیاست ماندگار خواهد ماند .  اکثر موفقها ، سهمی از خلاقیت دارند ولی لازمه ی موفقیت ، خلاقیت نیست . تمامی هنرمندانِ نواور خلاقند . تمامی نویسندگان نوآور خلاقند . اما تمامی ی دانشمندان و جراحان مشهور و شناخته شده ی جهان ، خلاق نیستند . خلاقیت ، همراه با دانش و آگاهی است ، اما دوش به دوشِ آن حرکت نمیکند . هر دانشمندی ، خلاق نیست . هر پژوهشگری خلاق نیست . خلاقیت کشف است و خلاقیت ابداع میباشد و اگر در هر کارِ علمی ، ابداع و کشف موثر و به عینیت رسیده نباشد ، سهمی از خلاقیت ندارد .

   خلاقان انسانهای عاشقی هستند که عشقشان خلاقیت است و بیشتر از این که برای تشویق و خوش آیند مردم خلق کنند برای دلِ خودشان خلق می کنند که جهان از آن بهره مند می شود . اگر چنانچه از راهِ خلاقیتشان میلیاردر هم که شوند ، اولویت عشقِ به خلاقیتشان پیشتاز تر از هر چیزِ دیگری است و دیگر علائق ، در رده های دوم و سوم قرار میگیرند . ای کاش که دنیای خلاقان که نه بصورت فیزیکی ، بلکه بصورت عشقِ ارتباطی بوجود می آمد و خلاقان خلقهای خودشان را به نسبت اشتیاقِ متقابل ، با هم هم افزائی میکردند و دنیای خودشان را و دنیای هستی را ، از نعمت خلاقیتهای خودشان بهره مند می ساختند . عشقِ خلاقیت یکی از عشقهای فوق العاده است که مردمِ عادی نمیتوانند آن را درک کنند . عشقی که تعریف نشده است و هر کسی هرگونه بخواهد ، آن را تعبیر میکند و بیشترین استفاده از آن ، تحت عنوانهای عشقِ به خدا ، عشقِ به هستی . عشق به همسر و عشق به جنسِ مخالف ، عشقِ به زندگی و عشقِ به پول و مقام . عشقِ به موفقیت و عشقِ به شناخته شدن جلوی چشمِ همگی ی ما رژه میروند . من عاشق خلاقانم و بیشتر از هرچیز ، به آنها علاقهمندم و علائق دیگرم در رده های بعدی است . افرادی که برای من مطالب ارزنده و ارزشمندی میفرستند نیز مرا مشتاقِ خودشان میکنند ،  ولو این که خودشان خلاق هم نباشند . من چند نفر از دوستانم از این قبیل افرادِ ارزشمند هستند که من به وجودشان افتخار میکنم و اظهار علاقه ی خودم را نیز با شگردهای خاص ، خدمتشان ابراز میکنم که هیچ رنگی هم از تملق گوئی و چاپلوسی ندارد و سعی میکنم دائم واقع بین و رک گو باشم و این خصلتها را نیز جزو خصلتهای ارزشی میدانم . ....خلاقیت ، دنیای ویژه ی مستقلِ ارزشمندی می باشد که بایستی با همین حساسیت و ارزشگذاری شناخته شود و خلاقان با این اوصاف شناخته شوند ولو این که در میان مردم زندگی می کنند و به مردم عشق میورزند و دوش به دوشِ مردم حرکت میکنند . خلاقانِ محیط خودتان را بشناسید و اوصافِ آنها را به همگان گوش زد کنید تا مبادا مردمِ عادی که ذره ای از خلاقیت دارند و آغشته است به کج فهمی های بسیار زیاد ، خود را هم ردیفِ خلاقان بدانند و کج فهمی های خودشان را به مغزِ مردم تزریق کنند و محیط زندگی ی خودشان را با خرافات و حماقت ها و نادانیها و کج فهمی ها بیالایند و نتیجه بشود کشورهای عقب مانده که اکنون اصطلاحا" کشورهای در حالِ پیشرفت به آنها اتلاق می شود . بایستی خلاقان ، شناسائی شوند و اشتباهی هم شناسائی نشوند تا جامعه رشد کند و درجا نزند و عقب نرود و توقف نکند . تمامی ی متفکرین و نخبگان بایستی از توانمندیهای خلاقان حدِ اکثرِ استفاده را بکنند و خودشان هم رهبری ی ذاتی ی تمامِ مسئولینِ کشور را بعهده داشته باشند و احساسِ مسئولیت کنند و به هر طریقی که صلاح میدانند نگذارند که مسئولین نالایق بر سرِ پستهای حساسِ کشور قرار گیرند و حتی نگذارند که کارهای کلیدی غیرِ اصولی و غیرِ منطقی انجام شود و نظارت مسئولانه ی خودشان را به مناسبت مهرِ وطن با جدیت اعمال کنند که اثراتش به مراتب بیشتر از آن خواهد بود که پُست و مقامی داشته باشند و در وسوسه های درآمدی و خودنمائیهای پُستی گیر افتاده باشند و بی جهت خود را برتر از مردم بدانند . در حالی که شما مردمِ دانشمند و فهیم چنین بینشی را در موردِ خودتان ندارید . برای انجامِ این وظیفه ی بسیار مهم از هر ترفندی که صلاح میدانید استفاده کنید که خدماتتان ارزشمندیش تاریخی خواهد بود .

                                                 موسسه گاندی دیجیتال زمان

                                                            مهندس یحیی ملک آذری                                   

www.malekazaridigital.com  در بخش عنوان سرتیترها      

                                                             تولید مهر ماه 1399

 

 

 

تصور خدای یگانه زیرِ ذره بین علم و عقلانیت – فایل کتاب دوازدهم صلح طلب - دوست همه

 

 

 


                                                                                                                                                  شماره : 1106

تاریخ : 27/6/1399

                        به : کمیسیون محترم ملی یونسکو

    از : مهندس یحیی ملک آذری

          موضوع : تصور خدای یگانه زیرِ ذره بین علم و عقلانیت – فایل کتاب دوازدهم

صلح طلب – دوست همه

بج سینه ای که تا آخرین نفس با من خواهد بود

       باورمندان ادیان الهی معتقدند که خدای یگانه خالق تمامی هستی می باشد و حاکمیت مطلق بر خلقت را دارد و نظارت به جزء به جزء تماِ کائنات و بخصوص انسان را که خودش را اشرف مخلوقات میداند را دقیقا" زیرِ نظر دارد . اما اختیاری که به انسانها داده است انسانها میتوانند نقش اساسی هم در هستی داشته باشند ولی خداوند در این جهان فقط نظاره گر است و در جهانِ پس از مرگ به عملهای خوب و بدِ آنها رسیدگی خواهد کرد .

در آیات قران : ﴿...إِنَّ اللَّه عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ: ... خداوند بر هر چیز تواناست﴾ (البقره/20) .

 ﴿أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ یَعْیَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ: آیا آنها نمى‏دانند خداوندى که آسمان‌ها و زمین را آفریده است و از آفرینش آنها ناتوان نشده، مى‏تواند مُردگان را زنده کند؟! آرى، او بر هر چیز تواناست﴾ (الأحقاف/ 33)

          بر اساس باورمندیهای قرانی خداوند به دعای مومنان توجه خاص میکند و آنها را که صلاح بداند برآورده میکند . دانشمندان و متفکرین علم نگر که بوجودِ خداوند هم  اعتقاد دارند چگونه است و عملکردهای خداوند را که تاثیرِ مستقیم در زندگی ی لحظه ای ی انسانها دارد را چگونه بیان می کنند و متفق در بیانند . آیا این دانشمندان فقط به باورمندی ی خدا اکتفا می کنند و یا ضروری میدانند که خدا پرستیده شود و ذکرِ مداومِ خدا را از الزامات بشرِ متفکر میدانند ؟ و اگر شق دوم موردِ نظر باشد ، روشِ موردِ قبول دانشمندان علمی بصورت متفق در این موارد چیست ؟ آیا خداوند که با قدرت بینهایت خود خلقت را ایجاد کرده است ،  چرا بایستی دستور ده باشد ؟ دستور مختص انسانهای مدیری میباشد که ناتوان از خلاقیتند و با دستور اهدافشان را بثمر میرسانند و خداوند که خالق و توانمند است دستورِ او معنائی پیدا نمی کند . انسان چرا نباید با عقلانیت خودش بدنبالِ تشخیص خواسته های خودش باشد ؟ خواسته های خدا در درون خلقتش متجلی است و لزومی ندارد که انسان تلاشِ خود را از درک خود فراتر ببرد و بخواهد شریک خدا شود که خلقت خدا بهتر معنا پیدا کند و در تناقض با آن بگوید که خدا شریک ندارد .  علم بدنبال یافتن حقایقی می باشد که هم مشکلی از مشکلات انسانها را حل کند و به کنجکاویهای انسانها هم جوابِ دقیق و عقلانی بیابد . باورهای قدسی ی مسلمانها تفکرات آزاداندیشی را مردود میداند و فقط در چارچوبِ دستورات دینی و مذهبی که در راسِ آنها قران میباشد را مجاز میداند . از طرفی تمامی ی مسلمانها از تمامِ مزایای علمی کاملا" استفاده میکنند و به خودشان اجازه میدهند که در هر موردِ علمی و کشفیات دانشمندان بر اساسِ باورمندیهای قرانی ی خودشان فتوا صادر کنند و آن را فوق عقلانیت و بالاتر از علم میدانند . علم بدنبال چگونگی میباشد و نه بدنبال چرائی . بدین معنا که بیشتر از این که نگاهش به این باشد که چرا هستی به وجود آمده است ؟ می اندیشد که چگونه من از این هستی ی بوجود آمده به درستی استفاده کنم که بهترین باشد و نتایجِ مفیدی برای زندگی انسانها و تمامی ی موجودات باشد . در چنین مسیری می اندیشد که بشر مسیری را بایستی طی کند که عقلانیت و علم و آگاهیش تائید کنند و در غیرِ این صورت ورود به موضوع را غیرِ عقلانی میداند . با چنین باورمندی ی علمی توانسته است به اطلاعاتِ وسیعی دست یابد که شروع هستی را انفجار بزرگ ( ( Big Bangبداند که سیزده میلیارد و ششصد میلیون سال پیش اتفاق افتاده است و برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت مربوطه مراجعه فرمائید . دنیای علم به هر پدیده ای که در رابطه با ایجاد امکانات برای بشر موثر باشد بصورت جدی وارد میشود و بدون نیاز به تصور سازیهای کلانی که پیروانِ ادیان فقط در کلمات آن متوقفند و خود را بی نیازِ از علم میدانند و شدیدا" بدنبال دستورات کتابهای دینی ی خود هستند و معتقدند که علم  ناققص است و بدلیل مقدس دانستنِ باورمندیهایشان  تلاش دارند که ذره ای هم از آن تخطی نکنند که گرفتار عذاب جهنم نشوند و معیارهای علمی برای عقلانیت را به کناری گذاشته اند و چنین مسیری را انحراف از حقیقت میدانند ولی از نتایج بدست آمده حداکثرِ استفاده را می کنند ، پس راهِ همسوئی دین و علم چگونه بایستی  پیدا شود که تناقضات و فاصله ها ، کم و کم تر شوند . عقلانیت تعریف متعارف و منطقی ی خودش را پیدا کند و اگر تقدس ارزشمندترین است تمامِ متفکرین جهان بطرفِ تقدس بروند و اگر عقلانیت انسانها چراغِ راهِ بشریت است ، ضروری است که تمامی ابعادِ تقدسها واردِ دنیای تفکری انسانهای فهیم و آگاه و دانشمند شود و کالبد شکافی شود و حقایقِ دریافتی ی بدست آمده از آن فقط برای مواردی که بدردِ زندگی ی انسانها در این جهان میخورد و مهم است را موردِ توجه قرار دهند و بصورت علم نگر و واقع بین زندگی ی متمدنانه و معنادار را پیگیر باشند . بایستی انسان قادر باشد که دلائل کامل و شفاف و عقلانی ، به تمامیت باورمندیش ارائه دهد که در عالمِ علمی موردِ پذیرش باشد .

        توصیه ی بسیار مهم :

        مدنیت جهان ، فقط با معیار عقلانیتِ علم نگر باشد و باورمندان ادیان فقط در جمع باورمندان و کسانی که اشتراکِ فکری دارند در محیط های خاص خودشان – مساجد – معابد – گرد هم آئیهای باورمندی و فقط محدود به خودشان وارد شده و مسائلِ مشترکشان را بحث و گفتگو کنند و نتایجش فقط و فقط مربوط به خودشان باشد و هر مطلبی را که به حد قابل پذیرش دانشمندان علم نگر بود و با معیارهای علمی همخوانی داشت بصورت مستقل به دنیای علم شیفت دهند و اگر پذیرفته شد علمی تلقی شود و در جامعه عام ( علاوه بر جوامع خاص باورمندانِ دینی ) بتواند مورد استفاده قرار گیرد . چرا که تمامِ مواردِ علمی در جهان کاربردِ عملی و منتجِ به نتایجِ عینی دارد و برای بشریت با شفافیت کامل قابل لمس است . 

                                         موسسه گاندی دیجیتال زمان

                                           مهندس یحیی ملک آذری                                                                       

www.malekazaridigital.com  در بخش عنوان سرتیترها      

                                             تولید بیست و هفتم شهریور 1399

بیگ بنگ یا انفجار بزرگ چیست؟

توسط

سمیر الله‌وردی

-

۱۳۹۱/۱۰/۲۴

37

پیدایش کائنات برای انسان یک نادانسته بود و بشر می خواست بداند که این پیدایش از کجا شروع شد.آیا به صورت یکنواخت بوده و همین گونه نیز ادامه دارد یا نه؟ چنان که برخی اعتقاد داشته اند که کائنات همین ساختار را داشته و بدون تغییر باقی می ماند. خب نتیجه اینکه نظریه های مختلفی در این رابطه وجود داشت و نظریه پردازیهای زیادی می شد. یکی از این نظریه ها که حدود سی و هفت یا سی و هشت سال قبل ارائه شد بیگ بنگ یاهمان انفجار بزرگ نام داشت که توانست به خیلی از ابهامات پاسخ بدهد. این نظریه، آغاز کائنات را از یک هسته اتم در فضا و زمان صفر می داند زیرا آن هنگام هنوز فضا وزمان آغاز نشده بود. تصور بکنید که تمام کائنات در یک هسته اتم یاحتی کوچکتر از آن جای داشت و در یک لحظه این فضا و زمان آغاز می شود یعنی اینکه یک انفجار بزرگ که حاصل گرانش شدید ناشی از فشردگی بوده، شروع شد.

این واقعه بین سیزده تا پانزده میلیارد سال پیش رخ داده است، درحقیقت این حادثه از آن نقطه صفر شروع می شود. قابل ذکر است که باوجودچنین فشردگی ای طبیعتاً دمای بسیار زیادی در لحظه کمی قبل از انفجار بزرگ حاکم بوده است. هنگامی که فضا وزمان شروع به بزرگ و باز شدن کرد، دما مدام رو به کاهش بوده به طوری که تخمین زده می شود وقتی فقط یک ثانیه ازتشکیل کائنات می گذشته است ده میلیارد کلوین نزول دما داشته ایم.

انبساط جهان به قدری شدید رخ داده است که از اندازه کوچکتر از یک هسته اتم در یک لحظه به اندازه کره زمین بزرگ می شده، یعنی انبساط و تورم بعد از بیگ بنگ شروع شده بود اما هنوز کهکشانها به وجودنیامده بودند. نور آغاز کائنات بود سپس بعداز نور، ماده ایجاد شد و شاید بعد از دو میلیارد سال از انفجار بزرگ کهکشانها شکل گرفتند و خورشید ما یکی از ذرات کوچک آنهاست

 

 

 

 

تحلیل بیطرفانه و عقلانی ی یک متفکر سلامت نگر جامعه " اعدام افکاری " – فایل کتاب ششم

 

 

 

 

تحلیل بیطرفانه و عقلانی ی یک متفکر سلامت نگر جامعه " اعدام افکاری " – فایل کتاب ششم

صلح طلب – دوست همه

بج سینه ای که تا آخرین نفس با من خواهد بود

        متفکرینِ سالم اندیش جامعه ، می توانند صلح طلبانه و با دوستی با همه و واقع نگرانه در هر مورد مهم جامعه ی خودشان بدون طرف داریهای سیاسی ونگرشهای متنوعی که ممکن است به شرط این که واقع بینی های اصولی و عقلانی را زیرِ سئوال نبرد و دور از عدالت نباشد که بایستی این جنبه های منفی را کنار بگذارند و این مورد را مانند هر مورد دیگر ، مستقلِ از تمامِ نگرشهای کلانشان تحلیل منطقی و عدالت مدارانه بکنند . من به عنوان یک متفکر ،  که جزو سه میلیون متفکر ایرانی هستم و سیاستمدار هم نیستم ، دلم به درد آمد از اعدام نوید افکاری که چشمم به متن پوست موز زیر پای قوه قضاییه در ماجرای اعدام افکاری!  افتاد . بر آن شدم که تحلیلِ خودم را بر این نوشته خدمت افکار عمومیِ متفکرین و مسئولین محترم برسانم و تمام عزیزان متفکر که مسلما" مسئولین محترم هم همگی جزو متفکرین هستند بیان کنم تا میدانی ایجاد شود که متفکرین کشورمان در تمامی ی مسائل مهم کشوری که میتواند دل قشرِ زیادی از مردم را بدرد آورد و یا شادمانشان کند ، بیطرفانه اظهار نظرهای عقلانی و منطقی کنند و مسئولین هم صرفِ نظر از پُست و  سِمت مسئولیتشان ، به عنوان یک نفر متفکر ، دوش به دوشِ دیگر متفکران و با احساس هم سطحی با آنها ، فقط و فقط با ارزش گذاری به قضاوت افکار عمومی ، که نمایندگی ذاتی سه میلیون متفکر نمایش بیطرفی میباشد را معیار قرار دهند و اجرای مسئولیت خود را در هر مورد ، بدون استثناء با چنین جوّ عقلانیت و علمی و دانشی محک بزنند و خودشان را با ان همسو کنند که مردمی گردند . فعلا" فقط این موردِ خاص مطرح است و تمامیت عملکردهای مسئولین کشور مطرح نیست و موضوع فعلی همین است و بس . و تمامِ مطالب نیز این باشد و نه جز این . در این نوشته از  اعتماد عمومی مخدوش‌شده به قوه قضاییه  گفته شده است . بیائید متفکرین سه میلیونی کشور که مسئولین هم متفکرند دوستی را معنا دهیم . اگر قرار باشد بین متفکرین سه میلیونی دوستی برقرار باشد ، لازمه اش اصلِ متفکر بودنِ آنهاست و عقلانی بودنِ تفکراتشان و تصمیماتشان که اعتماد بین انها را بوجود می آورد و اگر چنین شد بوجود آمدنِ اعتمادِ عمومی قطعی است . نوید افکاری اعدام شده است و دیگر زنده نخواهد شد . ولی دوستیِ بین متفکرین ، به این یک مسئله ی حساس منتهی نمی شود . درست یا غلط . اتفاقی است که افتاده است . اگر به نادرستی ی این عمل هم برسیم می توانیم با عقلانیت و آگاهی و علم نگری و قوت بخشیدنِ به دوستی ی معنادارِ بین سه میلیون نفر متفکر متمرکز شویم و دائم خودمان را پالایش کنیم و همیشه در کوران جریان فکری ی سه میلیون متفکرِ ایران ، که نمایندگی ی ذاتی تمام مردم دارند را مهم ترین اصل بدانیم و ذره ای هم از آن منحرف نشویم . اگر چنین کردیم دوستی و اعتماد ، نه تنها بین سه میلیون نفر ایرانی ، که بین تمامِ مردمِ ایران به وجود می آید . ما با هر نوع باورمندی که داشته باشیم ، بایستی علم نگر باشیم و فقط با علم و آگاهی و عقلانیت ، در هر موردی تحلیل عمیق بکنیم و تصمیمات معنادار و جدی بگیریم و در میان متفکرین و دانایان کشور و جهان ، سربلند باشیم و جوابگوئی ی عملکردهایمان در هر مرجع علمی با سرافرازی و جسارت داشته باشیم و قادر به تشریح و دفاع باشیم . که اگر به این نقطه رسیدیم ، به این معنا میباشد که ما آگاه هستیم و به دانشِ عملکردهایمان مسلط ایم . در غیرِ این صورت ما جزو مردودان جامعه هستیم که نباید منتظر باشیم که ما را حذف کنند . ما باید وقتی در خودمان شایستگی ی لازم را احساس نکردیم فوری کنار برویم . دین خداوند در گرو علم حرکت میکند و آگاهی و توانمندی میطلبد . سوره مبارکه وَلا تَقفُ ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ ۚ إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کانَ عَنهُ مَسئولًا﴿۳۶﴾  الإسراء آیه ۳۶  از آنچه به آن علم و آگاهی نداری، پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل شما در مقابلِ  آنچه که انجام میدهید مسئولند . هیچ کس حق ندارد با دانشِ ناقص و ناتوانی نسبت به عقلانیت خودش تصمیمی بگیرد وگرنه با نمازِ شب خواندن و مومن بودن به معنای درستی ی عملکردها نیست . نسبت به دانش و علم و فهم و آگاهی ی مورد پذیرشِ سه میلیون نفر متفکرِ ایرانی و تمامی ی متفکرین جهانی بایستی اقدام بکنیم و سرافراز باشیم .  و هرگز در صدد توضیحات با تعابیری برنیائیم که هیچ ارتباطی با واقعیت عینی ی نتیجه ی کارمان نداشته باشد . نتیجه ی کارِ ما خودش زبانش از هر زبانی گویاتر است . دنیا با عقلانیت میگردد و عقلانیت هم در گرو علم است که بشر از هستی کشف کرده است و علم تولیدِ بشر نیست . علمِ مطلق در درون اشیاء و هر چیزی است که ما با آن سر و کار داریم ( کشف 88 اینجانب ) 88 - علمِ مطلق در رابطه با خاصیت وسائل و تجهیزاتِ مادی میباشد. علم مطلق در تمام عملکردهای کوچک و بزرگ توسط تمام موجودات زنده و جامدات و سیالات و گازها و ستارگان و ماه و خورشید ، حضور واقعی و فعال و هوشمند خودش را نشان میدهد و تمامِ اتفاقات بر اساس معیار علم مطلق صورت میگیرد و هیچ ارتباط مستقیم ، با انسان یا خداوند ندارد . اگر مسئولین خود را در کنارِ متفکرین سه میلیونی ی ایران قرار دهند به این معنا خواهد بود که در کنارِ متفکرین جهان قرار میگیرند . چرا که متفکرین ، آزاد اندیشانی هستند که فقط تکیه به عقلانیت و تفکر و آگاهیهائی میکنند که اثرات عینیش سرافرازی می آورد و دنیا را حیران میکند . چرا ما چنین نکنیم ؟ بیائید تمامِ عملکردهایمان را عقلانی کنیم و اشتباهاتمان را نیز با عقلانیت متفکرین روز به روز بیشتر کاهش دهیم و به پیش برویم و به جائی برسیم که متفکرین جهان دلائلِ عینی ی گویا از عملکردهای مثبت ما داشته باشند و مورد قبولِ متفکرین گردیم .

                                         موسسه گاندی دیجیتال زمان

                                           مهندس یحیی ملک آذری                                                                       

www.malekazaridigital.com  در بخش عنوان سرتیترها      

                                             تولید 26/6/1399 

عین متن آقای مجتبی حسینی

پوست موز زیر پای قوه قضاییه در ماجرای اعدام افکاری! ‏

مجتبی حسینی در بخشی از یادداشتی مفصل با عنوان پوست موز زیر پای قوه قضاییه و تجارت‌براندازان؟! در شماره امروز ‏اعتماد نوشت: این یادداشت یک مخاطب بیشتر ندارد: سید ابراهیم رییسی که از همان روز اول ریاست در قوه قضاییه تلاش کرد ‏تا عزم و جزم خود را برای اصلاحات درون دستگاه قضایی نشان دهد و اعتماد عمومی مخدوش‌شده به قوه قضاییه را به نقطه ‏قابل اعتماد بازگرداند. برگزاری نشست با اصحاب رسانه، بخشنامه درباره جرایم سیاسی، مرخصی به زندانیان، تلاش برای ‏پاکسازی قوه قضاییه از باند‌های فساد، تقلیل ۶۳ حساب قوه قضاییه به ۵ حساب و... از مهم‌ترین اقدامات آقای رییسی بودند که ‏امید‌های بسیاری را در فضای عمومی و سیاسی کشور ایجاد کرد و در صورت استمرار می‌توانست امید‌های مخدوش‌شده را به ‏عدالتخانه بازگرداند، اما صدور حکم اعدام برای سه جوان معترض آبان ۹۸، نه تنها دوباره نگرانی‌ها را تشدید کرد که با اجرای ‏حکم اعدام نوید افکاری، روح و روان بخش زیادی از جامعه ایران جریحه‌دار و فضای روانی جامعه را به ناامیدی و خشم از اقدام ‏قوه قضاییه و حاکمیت هدایت کرد. چرا؟ چون جمعیت کثیری از مردم به هر دلیلی- ضعف دستگاه قضایی در اقناع افکار عمومی، ‏پروپاگاندای جریان برانداز و اظهارات وکلای مرحوم نوید افکاری مبتنی بر نواقص پرونده - از مستندات دستگاه قضایی درباره ‏نقش مرحوم نوید افکاری در به قتل رساندن یک مامور شرکت آب و فاضلاب قانع نشدند و بر همین اساس با فریاد مجازی اعدام ‏نکنید، خواستار توقف اجرای حکم شدند که البته به قول مولانا: گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست آنچه البته به جایی نرسد ‏فریاد است.

البته مجریان و موافقین اجرای حکم اعدام مرحوم نوید افکاری بدون توجه به هزینه‌های سیاسی و روانی این اعدام در پاسخ ‏می‌گویند که اجرای مُرِّ قانون، مافوق احساسات و عواطف و اقناع جامعه است و ضرورتی وجود ندارد تا مردم درباره اجرای یک ‏حکم قضایی اقناع شده و اعلام رضایت کنند یا نکنند. این پاسخ و ادله شاید با مبانی قانونی ناسازگار نباشد، اما با وجود «قاعده درء ‏و انصاف قضایی» ماجرا فرق می‌کند. اگر پرونده نوید افکاری همچون پرونده‌های مشابه بین شاکی و متهم باقی می‌ماند و این ‏پرونده توسط دستگاه قضایی به یک پرونده سیاسی و حکومتی تبدیل نمی‌شد؛ مساله اعدام شدن یا نشدن او تبدیل به یک مطالبه ‏عمومی در جامعه ایرانی و جامعه جهانی نمی‌شد. اما به هر دلیل (از روی عمد یا غفلت) این پرونده همزمان توسط دو لبه ‏اپوزیسیون برانداز و مدعی کسب قدرت در ایران و دستگاه قضایی کشور، سیاسی و امنیتی شد و توجه مردم ایران و جهان را به ‏سمت خود جلب کرد. ‏

اینجا همان جایی است که قاعده مصلحت می‌توانست جلوی اعدام عجولانه را بگیرد و فرصتی به خانواده و وکلای مرحوم نوید ‏افکاری دهد تا به گفته خودشان بر اساس رایزنی‌های صورت‌گرفته رضایت بگیرند. ‏

مصلحت در احکام کیفری همان نگرشی است که با حمایت دستگاه قضایی به متهم و خانواده متهم کمک می‌کند تا برای جلب ‏رضایت طرف مقابل تلاش کنند. پرونده‌ها و نمونه‌های بسیار زیادی وجود دارد که تعویق در اجرای حکم قصاص و اعدام توسط ‏قوه قضاییه، منجر به حفظ جان متهم از طریق کسب جلب رضایت خانواده مقتول شده است. به هر نحو اگر تصمیم به اعدام و ‏اجرای حکم قصاص بود که: ‏

‏۱- براساس مستندات به ویژه اظهارات وکلای متهم، امکان رضایت وجود داشته است. ‏

‏۲- بر اساس «قاعده درء» که برگرفته از فرمایش رسول اکرم (ص) است که فرمودند: «تدرء الحدود بالشبهات» {حدود را به ‏شبهات دفع کنید}، امکان تاخیر در اجرای حکم اعدام میسر بوده است. ‏

‏۳- اگر تصمیم در اجرای سریع حکم اعدام بوده که با توجه به بازپس‌گیری شهادت شهود، پرونده دارای نواقص شده و توقف حکم ‏لازم‌الاجرا بوده است. ‏

‏۴- با توجه به شرایط فعلی اجرای این حکم به نفع جامعه و حکومت نبوده است. ‏

متن کامل این یادداشت را می توانید در شماره امروز اعتماد بخوانید.

 

 

 

 

علم و دانش و آگاهی ارزشمندترین در جهانند ( کشف 100 اینجانب ) صلح طلب - دوست همه

 

 

  

                                                   شماره : 1104

تاریخ : 23/6/1399

به : کمیسیون محترم ملی یونسکو

از : مهندس یحیی ملک آذری

موضوع : علم و دانش و آگاهی ارزشمندترین در جهانند ( کشف 100 اینجانب )

صلح طلب – دوست همه

بج سینه ای که تا آخرین نفس با من خواهد بود

          علم و دانش و آگاهی ارزشمندترین در جهانند – فایل کتاب ششم

                   علم هرگز نیازی ندارد که برای قبولاندن خودش به جنگ برخیزد و مخالفان خود را بکشد . مخالفان علم مریضانی هستند که گرفتار میکرب جهل هستند . دانایان و آگاهان تلاش می کنند که میکرب جهل را هم از وجود خودشان پاک کنند و هم کمک کنند که جهل را در محیط خودشان و در جهان کاهش دهند و در هر موقعیتی که وجود داشته باشد ، آن را ریشه کن کنند . دو عنصر ارزشمند برای انسان حقیقت و واقعیت است . این سه عنصر ارزشمند در دنیا هیچ منکری ندارد ولو این که هیچکدام از این عناصر تعریف دقیق و مشخصی ندارند ولی برای همگان گوشه هائی از این عناصر شناخته شده است که با گذشت زمان ، کامل تر و عمیق تر میشود . هیچ انسانی در دنیا پیدا نشده است که بگوید من اول عناصر مهم آگاهی – حقیقت – واقعیت را کامل بشناسم و سپس در آن مسیر حرکت کنم . و اگر ارزش داشت ، ستایشش بکنم و حتی عبادتش بکنم و بنده اش شوم . خدای هستی را با چنین دیدی شناختیم و قرنهای متمادی ، تمام انسانها کنجکاوند که ماهیت خداوند چیست ؟ هستی از کجا بوجود آمده است ؟ واقعیت هستی چیست ؟ اصلا" ما چرا بوجود آمده ایم و نهایتا" مسیرِ ما به کجا خواهد انجامید ؟ اینها همگی کنجکاویهای بجائی میباشند که جا دارد هرکس به نسبت کنجکاوی خودش وارد این مقوله ها بشود . ولی آیا این کنجکاویها جزو ضروریات زندگی انسانی میباشند ، که اگر به آنها نیندیشد و کنجکاوی نکند کمبودی در روند زندگیش ایجاد میشود و از خیلی مطالبی که لازمه ی زندگیش میباشد محروم می شود ؟ چنین به نظر نمیرسد . نیازهای انسان در این مسیرها حرکت نمیکند و مسیر زندگی انسانها عملا" وابسته به سه عنصر بسیار مهم  و حیاتی ی آگاهی – حقیقت – واقعیت می باشند و در جهت شناخت تدریجی ی آنها به نسبت درک و فهم و توان و تحلیل خودشان ، پیش میروند و شناخت پیدا می کنند و با یکدیگر هم نمیجنگند و همدیگر را به دلیل تفاوت نگرش به این سه عنصر به قتل نمیرسانند و هرگز هم در دنیا گفته نمیشود که ما اول تک به تک این سه عنصرِ ارزشمند را کامل بشناسیم تا بطرفش برویم . در همین مسئله جهانِ متفکرین واقع بینانه برخورد می کنند و اختلاف نظرهایشان هم در هر مورد خاص نسبت به این سه عنصرِ ارزشمند بصورت طبیعی و عقلانی ، خودنمائی می کند و متفکرین ارزشمند هم به دلیل تفاوت نگرششان با هم دشمنی نمیکنند و فرقه و قوم و قبله ی دیگری را بوجود نمی آورند و دنیای تفکر بصورت ارزشمندترین روش به حرکت عقلانی خودش ادامه میدهد و تا کنون هم در جهان گروه و تشکلی ایجاد نشده است که بگوید من بنده ی آگاهی هستم و مرتب آگاهی را عبادت می کنم ، چرا که من بدون آگاهی هیچ نیستم و هرچه که دارم از صدقه سری ی آگاهی است و لذا من بایستی آگاهی را عبادت کنم و بندگی آن را بکنم و بایستی تمام سعی و کوششم را بر این بگذارم که جزء به جزء آگاهی را بشناسم که هیچ نقطه ی ابهامی از شناخت آگاهی دیگر نداشته باشم . اگر چنانچه چنین نگرشی بوجود می آمد مسلما" نگرش منحرف و بیهوده ای بود که دائم در توقف و بن بست بود و راه به جائی نمیبرد . انسان زود متوجه شد که نسبت به شناخت کامل مسائلی که جزو ضروریات زندگیش میباشند ، بسیار ناتوان است و در مقابل حوادث خسارتهای زیادی را مجبور است تحمل کند و نیاز پیدا کرد که نیروی ماورائی قدرتمند را بشناسد و به او متوسل شود . از روی جهل و نادانی بت پرست شد و بتهایش را خودش ساخت و آنها را عبادت کرد و در راهِ آنها قربانیهای زیادی  را هم داد . حضرت ابراهیم چنین عملکردهائی را بدرستی غیرِ منطقی و غیرِ عاقلانه دانست و به زور متوسل شد و با جاهلانِ بت پرست با روشِ مدیریتی به جنک متمدنانه پرداخت . که پیروان او این جنگ را تبدیل به جنگ علنی و جهانی کردند و با مخالفین باورمندان خودشان میجنگند و میخواهند که باورمندیهایشان که متحول شده است و بت پرستی نیست و خدا پرستی میباشد ، جهانی شود . اگر توانائی استفاده ی کامل از علم و آگاهی داشتیم هرگز نبایستی به زور متوسل میشدیم . این کار با روش متمدنانه میسر است که از سه عنصر ارزشمند آگاهی – حقیقت – واقعیت استفاده بکنیم و با میکرب جهل به روش علمی و منطقی و عقلانی مقابله کنیم و با آگاهیهای علمی و عقلانی و منطقی ، هم خودمان را رشد بدهیم و هم بصورت متمدنانه عقلانیت و علم و آگاهی را اشاعه بدهیم و به تدریج میکرب جهل که در وجودِ خودِ ما نیز هست از بین ببریم و بدانیم که میکرب جهل  دشمن اصلی بشریت است و بشر با علم و آگاهی و دانش و حرکت در این راستا میتواند بصورت متمدنانه و واقع بینانه و با عینیت پیشرفت و با استفاده ی مناسب از زوایای بیشمار علم جهان را که بصورت افتخار آمیز پیش برده است . به مسیرش ادامه دهد و با جنگ و ستیز و دشمنی مقابله کند که اینها تماما" عوامل اصلی میکرب جهل هستند که بایستی از بین بروند . بشر بایستی حقیقت بین باشد و به سه عنصر اصلی و ارزشمند جهان یعنی آگاهی – حقیقت – واقعیت متوسل شود و هیچ ضرورتی هم ندارد که بندگی این سه عنصر ارزشمند را بکند . در حالی که به نسبت توان فهم و درک و عقلانیت خودش حداکثر استفاده را از این سه عنصر می کند و به پیش میرود و سرافرازی را بیشتر برای بشریت فراهم می آورد .

                                                                           موسسه گاندی دیجیتال زمان

                                                                                مهندس یحیی ملک آذری                                                                 

www.malekazaridigital.com  در بخش عنوان سرتیترها      

                                                                                  تولید بیست و سوم شهریور 1399

 

 

 

نماز ستون دین است – بیسوادِ ستون دین نشوید – فایل کتاب دوازدهم

 

 

 

صلح طلب – دوست همه

بج سینه ای که تا آخرین نفس با من خواهد بود

نماز ستون دین است – بیسوادِ ستون دین نشوید – فایل کتاب دوازدهم

        مومنین و مسلمانان ، بایستی جزو باسوادانِ ستونِ دینتان باشید . اگر چنانچه مدارج علمی را هم حتی تا فوق تخصص هم داشته باشید و اطلاعات کافی نسبت به نماز – ستون دین نداشته باشید ، شما جزو بیسوادانِ ستونِ دینتان هستید . چرا نماز میخوانید ؟ کاربردی ی عقلانیش چیست ؟ نتایج ملموسِ لحظه ای و مدت دارش چیست ؟ هر کلامش چه پیامی دارد ، و تاثیر گذاریش چیست ؟ و تمامی چیست های دیگرش جزو مواردی است که اگر نسبت به آنها آگاهی نداشته باشید ، شما جزو بیسوادانِ ستونِ دینتان هستید . زود خودتان را از بیسوادی خلاص کنید و تلاشِ جدی بکنید که تمامی موارد را ، با عمق وجودتان و با عقلانیت کامل و درک دقیق تمامِ موارد فرا بگیرید که جزو بیسوادان ستون دینیتان نباشید . شما ضمنِ تلاش برای باسواد شدن در جهت ستونِ دینتان در هر مقطع ، بایستی با واقع بینی و علمی نگری از یک تا صد به سوادِ خودتان در مورد ستون دینتان امتیاز بدهید . اگر امتیازِ شما در حد شصت درصد و یا بالاتر باشد خوب است وگر نه نگران بیسوادی خودتان در مورد ستون دینتان باشید که جزوِ دینداران شناخته نمیشوید . شما بایستی در مورد ستون دینتان – نماز ، بجائی برسید که برای تمامِ مومنین و باورمندان دینی بتوانید کلِ ابعادِ عقلانی و علمی و نقشِ سازنده ی جزء به جزء نماز را چنان تشریح کنید که نشان دانش و عقلانیت کاملِ شما در آن موارد باشد ، وگرنه شما سرافکنده اید و جزو بیسوادان قرار میگیرید و دیندار شناسائی نمیشوید . فعلا" مراتب پیشرفته تر را از شما انتظار نداریم و تشریح آن را هم  به فرصتِ دیگری واگذار میکنیم که خودش دنیای وسیعی دارد . اگر مسلمان و مومن هستید ، اینکار ضرورت کامل دارد تا سرافکنده نشوید . فقط باسوادانِ ستون دین هستند که در بین دینداران میتوانند سر بلند کنند و حرفی برای گفتن داشته باشند . وگر نه بیسواد ، چه حرفی برای گفتن دارد ؟ بهتر است که سکوت کند تا پته اش به روی آب نیفتد . شما اگر به این مرحله ی دانشِ ستون دینتان نماز رسیدید فقط مجاز هستید که در میان مسلمانان و مومنین حرف بزنید و نه این که با غیرِ باورمندان و کفار و پیروانِ دیگر مذاهب و خدانشناسان . زیرا که هنوز شما به آن حدِ سواد نرسیده اید که چنین کارهائی را بکنید و اگر واردِ این مقوله بشوید به علت ناشیگری و بیسوادیتان به لجن کشیده میشوید . مراحل آن را نیز در فرصتهای مناسب بیان خواهم کرد . فعلا" در محدوده ی سواد ستون دینی خودتان که نماز است برای ایجادِ ارتباط علمی و منطقی و عقلانی و اصولی تلاش کنید و موفقیتتان را به اثباط برسانید تا به تدریج بتوانید به مراحل دیگر نیز وارد شوید . مشاوره های در این زمینه ها را میتوانم به متقاضیان بدهم . برای اطلاع از شرایط میتوانید با شماره تلفن 09126793617 تماس بگیرید .

موسسه گاندی دیجیتال زمان

مهندس یحیی ملک آذری

www.malekazaridigital.com

هفدهم شهریور 1399

 

 

 

خلاقان ، آفرینندگان در جهانند – فایل کتاب هشتم صلح طلب - صلحجو - دوست همه

 

 

صلح طلب – دوست همه

بج سینه ای که تا آخرین نفس با من خواهد بود

 

                 خلاقان ، آفرینندگان در جهانند – فایل کتاب هشتم

             دنیا مدیون آفرینندگانِ خلاقِ جهانند که بعضی از آنها ، تمامی مردم جهان را در   طولِ قرنها مدیون خودشان کرده اند . خداوند بزرگترین خلاق است که هستی را خلاقانه آفرید . نیوتن شناخت جاذبه ی زمین را آفرید . بتهون آثار بزرگ خود را آفرید . تمامی این خلقتها انحصاری است و افرادِ خلاق ارزشمندترین انسانهای جهانند و هیچ ارزشی با آن برابری نمیکند . موفقیت چیز دیگری است که میتواند با خلاقیت همراه باشد و یا در نقطه ی مقابل آن قرار گیرد . چرا که خیلی از خلاقان هرگز جزو افرادِ موفق نبوده اند و حتی منفور بیسوادان و نادانان حاکمیت دورانِ خود بودند و بعضی از آنها در فقر و فلاکت زیستند و بعضی تحقیر و توبیخ و زندانی شدند و خیلی از آنها هم جانِ خودشان را در راهِ فکرِ ارزنده ی خودشان از دست دادند و فکرشان منبع فساد شناخته شد و پس از مرگشان ، درخشانی فکرشان برای متفکرین روشن شد و کم کم مردم هم به ارزندگی چنان انسانهائی پی بردند و فکرِ ارزنده ی آنها ماندگار شد و تا دنیا دنیاست ماندگار خواهد ماند .  اکثر موفقها ، سهمی از خلاقیت دارند ولی لازمه ی موفقیت ، خلاقیت نیست . تمامی هنرمندانِ نواور خلاقند . تمامی نویسندگان نوآور خلاقند . اما تمامی ی دانشمندان و جراحان مشهور و شناخته شده ی جهان ، خلاق نیستند . خلاقیت ، همراه با دانش و آگاهی است ، اما دوش به دوشِ آن حرکت نمیکند . هر دانشمندی ، خلاق نیست . هر پژوهشگری خلاق نیست . خلاقیت کشف است و خلاقیت ابداع میباشد و اگر در هر کارِ علمی ، ابداع و کشف موثر و به عینیت رسیده نباشد ، سهمی از خلاقیت ندارد .

   خلاقان انسانهای عاشقی هستند که عشقشان خلاقیت است و بیشتر از این که برای تشویق و خوش آیند مردم خلق کنند برای دلِ خودشان خلق می کنند که جهان از آن بهره مند می شود . اگر چنانچه از راهِ خلاقیتشان میلیاردر هم که شوند ، اولویت عشقِ به خلاقیتشان پیشتاز تر از هر چیزِ دیگری است و دیگر علائق ، در رده های دوم و سوم قرار میگیرند . ای کاش که دنیای خلاقان که نه بصورت فیزیکی ، بلکه بصورت عشقِ ارتباطی بوجود می آمد و خلاقان خلقهای خودشان را به نسبت اشتیاقِ متقابل ، با هم هم افزائی میکردند و دنیای خودشان را و دنیای هستی را ، از نعمت خلاقیتهای خودشان بهره مند می ساختند . عشقِ خلاقیت یکی از عشقهای فوق العاده است که مردمِ عادی نمیتوانند آن را درک کنند . عشقی که تعریف نشده است و هر کسی هرگونه بخواهد ، آن را تعبیر میکند و بیشترین استفاده از آن ، تحت عنوانهای عشقِ به خدا ، عشقِ به هستی . عشق به همسر و عشق به جنسِ مخالف ، عشقِ به زندگی و عشقِ به پول و مقام . عشقِ به موفقیت و عشقِ به شناخته شدن جلوی چشمِ همگی ی ما رژه میروند . من عاشق خلاقانم و بیشتر از هرچیز ، به آنها علاقهمندم و علائق دیگرم در رده های بعدی است . افرادی که برای من مطالب ارزنده و ارزشمندی میفرستند نیز مرا مشتاقِ خودشان میکنند ،  ولو این که خودشان خلاق هم نباشند . من چند نفر از دوستانم از این قبیل افرادِ ارزشمند هستند که من به وجودشان افتخار میکنم و اظهار علاقه ی خودم را نیز با شگردهای خاص ، خدمتشان ابراز میکنم که هیچ رنگی هم از تملق گوئی و چاپلوسی ندارد و سعی میکنم دائم واقع بین و رک گو باشم و این خصلتها را نیز جزو خصلتهای ارزشی میدانم . ....خلاقیت ، دنیای ویژه ی مستقلِ ارزشمندی می باشد که بایستی با همین حساسیت و ارزشگذاری شناخته شود و خلاقان با این اوصاف شناخته شوند ولو این که در میان مردم زندگی می کنند و به مردم عشق میورزند و دوش به دوشِ مردم حرکت میکنند . خلاقانِ محیط خودتان را بشناسید و اوصافِ آنها را به همگان گوش زد کنید تا مبادا مردمِ عادی که ذره ای از خلاقیت دارند و آغشته است به کج فهمی های بسیار زیاد ، خود را هم ردیفِ خلاقان بدانند و کج فهمی های خودشان را به مغزِ مردم تزریق کنند و محیط زندگی ی خودشان را با خرافات و حماقت ها و نادانیها و کج فهمی ها بیالایند و نتیجه بشود کشورهای عقب مانده که اکنون اصطلاحا" کشورهای در حالِ پیشرفت به آنها اتلاق می شود . بایستی خلاقان ، شناسائی شوند و اشتباهی هم شناسائی نشوند تا جامعه رشد کند و درجا نزند و عقب نرود و توقف نکند . تمامی ی متفکرین و نخبگان بایستی از توانمندیهای خلاقان حدِ اکثرِ استفاده را بکنند و خودشان هم رهبری ی ذاتی ی تمامِ مسئولینِ کشور را بعهده داشته باشند و احساسِ مسئولیت کنند و به هر طریقی که صلاح میدانند نگذارند که مسئولین نالایق بر سرِ پستهای حساسِ کشور قرار گیرند و حتی نگذارند که کارهای کلیدی غیرِ اصولی و غیرِ منطقی انجام شود و نظارت مسئولانه ی خودشان را به مناسبت مهرِ وطن با جدیت اعمال کنند که اثراتش به مراتب بیشتر از آن خواهد بود که پُست و مقامی داشته باشند و در وسوسه های درآمدی و خودنمائیهای پُستی گیر افتاده باشند و بی جهت خود را برتر از مردم بدانند . در حالی که شما مردمِ دانشمند و فهیم چنین بینشی را در موردِ خودتان ندارید . برای انجامِ این وظیفه ی بسیار مهم از هر ترفندی که صلاح میدانید استفاده کنید که خدماتتان ارزشمندیش تاریخی خواهد بود .

                                                     موسسه گاندی دیجیتال زمان

                                                       مهندس یحیی ملک آذری                                                          

www.malekazaridigital.com  در بخش عنوان سرتیترها      

                                             تولید مهر ماه 1399