» کتاب های من » کتاب های در دست تالیف

کتاب های زیر در آینده چاپ خواهند شد

 

 • کتاب چهارم - ویژه شویم تا کشورمان ویژه شود                                     
 • کتاب پنجم - طنز طنز و جدی جدی برای تو                                           
 • کتاب ششم -کشور را هوشمندانه و کاربردی میسازیم 
 • کتاب هفتم - مصاحبه های ارزشمند در رابطه با ساختن کشور هوشمند کاربردی          
 • کتاب هشتم -متفکرین اکنون و متفکرین مورد انتظار     

جامعه متفکرین اثر گذار تشکیل شود و هدفمندانه حرکت کند

          متفکرین جامعه بایستی با تعریف دقیقی از متفکر و تدوین هدفمندی ، بسوی هم کشیده شوند و جامعه ی معنادارو هدفمند را ایجاد کنند و با تدوین هدفمندیهای ارزنده ، حرکت کنند و به پیش بروند . و همه ساله نسبت رشد خودشان را نیز شناسائی کنند و رشد کلان و موردی را نیز جزو هدفمندیهای خودشان قرار دهند . با چنین روشی متفکرین جامعه بصورت مشخص ، قابل شناسائی خواهند بود و در میان عوامل مختلف و متعدد تفکری ، مانند سطح تحصیلات و یا شخصیتهای صنفی و تخصصی و نشانه های عمومی اجتماعی شناسائی نخواهند شد و متفکرین اجتماعی که تاثیر گذاری دقیق و مشخص در پیشرفت سیاستگذاری و تدوین فرهنگ سازی اجتماعی ی پایدار را دارند و هیچ وابستگی هم به مسئولین کشور نداشته باشند ، نقش آفرینیشان تعیین کننده خواهند بود و بصورت مستقل ، جامعه را بسوی رشد و ترقی و پیشرفت حرکت خواهند داد . متفکرین علاوه بر این که خودشان از تمامیت مزایای تفکری استفاده میکنند ، ارزش واقعی تفکری که میتواند رشد را معنا دهد و تاثیر گذاری زیادی هم برای رشد جهانی ایجاد کند را نیز بصورت مستمر ، شناسائی و به اطلاع آگاهان خواهند رساند و ارزش شاهرگهای تفکری را بصورت شفاف به عینیت خواهند رساند .

          چرا چنین کاری صورت نمیگیرد ؟ چرا متفکرین جامعه در درون فردی ی خودشان گرفتارند و بصورت معنادار،  اجتماعی و جمعی نمیشوند مگر در بعضی از شاخه های فرعی ، که خودشان در آن سیاستگذاریها چندان نقشی ندارند . متفکرین اکثرا" با تدوین مقالاتی در اجتماع دیده میشوند که یا مقالاتشان مستقل از اجرا مسیر حرکتیش را ادامه میدهد و مسیرهای اجرائی بصورت مستقل در دست سیاستمداران و عوامل دیگر قرار دارد و مدیریتش ارزشمندی لازم جامعه ی تفکری را ندارد . متفکرین بصورت ارائه سخنرانی و یا نوشتن کتاب و یا شرکت در سمینارها و همایشها دیده میشوند که هرچند بسیار ارزشمند است ولی نقش فردی دارد که یک متفکر ارائه میدهد و مختصر سئوال و جوابی هم اتفاق می افتد که با تاثیر گذاری بسیار ارزشمندِ تبادل نظر و نتیجه گیریهای مستمر ارتباطات فکری و رفت و برگشتی دیدگاه های متفکرین ، فاصله ی زیادی دارد . این بخش قضیه بسیار جای رشد دارد و اکنون در حداقل قابل اغماض میباشد . اگر چنین کاری شروع شود ، تعیین کنندگی متفکرین تاثیر گذار اجتما ع ، به اوج خواهد رسید و اکثریت مسئولین کشور نیز با دادن چراغ سبز از طرف متفکرین صاحبنظر ، از لایق ترین افراد برسرکارها گمارده خواهند شد و حرکتهای علمی و تفکری جایگاه محکم و معناداری پیدا خواهد کرد و تاریخ جامعه ی کهنمان پیشرفت قابل قبولی خواهد داشت و جامعه گرفتار موجهای بی هدف و مخرب قرار نخواهد شد .

          برای زمینه چینی تشکیل چنین جامعه ای متفکرین کشور میتوانند نشستهای تفکری گروهی و جمعی را بصورتی تشکیل دهند که هدفمندی همسویانه ی رشد فردی و جمعی و اجتماعی را شناسائی کنند و همه ی اعضاء آن جمع ، به ارزش و اعتبار بالای آن هدف اذعان داشته باشند و با جدیت و صمیمیت کامل در جلسات معنادار آن که با پریودهای مشخص شده مانند ماهی دوبار و یا هرماهه تشکیل شوند حضور جدی داشته باشند و نتایج جلسات نیز صورتجلسه میشود و از طرف تمام شرکت کنندگان در جلسات بقصد دقیق و معنادار کاربردی کردن موارد مطرح شده از طرف تک به تک اعضاء اهتمام جدی صورت می گیرد و در پریودهای سه ماهه اثر گذاری کاربردیش در روشهای فردی و جمعی و اجتماعی بررسی و ارزشگذاری می شود که پیشرفت محسوسی که از این نشستها حاصل میشود به عینیت درآید . چنین نشستها و کاربردی کردن آنها در رشد واقعی جامعه و خود متفکرین و نشان دادن ارزش واقعی وجودیشان بصورت فردی و جمعی بسیار چشمگیر خواهد بود .  

***

جامعه سازان   هم اندیشی   کنیم        فکرها را خرجِ دوراندیشی کنیم

دوراندیشانِ       فکرِ      کارساز       در عمل باید شود هر فکر ، باز

فکرِ      فعالانِ        اندیشه         رَوَد        سوی کارآئی، چه زیبا میشود؟

                                   طرح   و اندیشه  هم افزا  میشود       حاصل    ارزنده    پیدا   میشود

فکرِ  هر   صاحبنظر ،  زنجیروار       با هم افزائی  شود  میدانِ   کار

در    چنین  میدان   بکار   آید   هنر       تو    هنر  را   تا   مدیریت   ببر

فکر و طرح کارِ جمعی رونق است      در چنین  شیوه هنر آید  بدست

تو  هنرمندانه  در   جمع ات   بمان       قدرِ دانش   آفرینان    را    بدان

                                  با   توانمندی     کنی      خلق هنر      این هنرها  را  تو بر صحنه ببر

                                   صحنه های   کاربردی  را     ببین     در  کمینِ    کارسازیها    نشین

کارسازی  کن ، هم افزا   خلق   کن     اصلِ معنا درهم افزائی است چون

فکرِ خوبان   در  عمل   غوغا   کند     هر   عمل   طرح   تو را پویا کند

گر  تو  باشی   صاحبِ   اندیشه ای     با  دگر  صاحبنظر   هم پیشه ای

این     سبدهای    عمیقِ    دانشی      باید  الزاما"  به  اجرایش کشی

کاردانانِ       لایق       پُشتِ     هم       میکند  زرین   اثر  انگشتِ   هم

کارها   را    اینچنین    پُر بار   کن      ناتوانی   را   ذلیل   و  خار   کن

کارِ    جمعی    ارزشت    بالا    بَرَد     مشتری   با   نرخ   بالا    میخرد

          مهندس یحیی ملک اذری تلفن : 09126793617

 

1399/4/9

         

بر از کتاب در دست تالیف " متفکرین اکنون و متفکرین مورد انتظار " که در اینده منتشر خواهد شد

 

 • کتاب نهم - پژوهشی بیطرفانه در مورد علم و دین                         
 • کتاب دهم - صلح جو و صلح طلب                                               
 • کتاب یازدهم - استاندارهایمان را هوشمندانه و همه جانبه مدیریت کنیم       
 • کتاب دوازدهم - همه چیز در باره خدا ، دین و علم نگری                           
 • کتاب سیزدهم - سکانس هائی از تئاتر شبانه روزی زندگی من                   
 • کتاب چهاردهم - سیاستمداران ! پخت و پزتان چگونه است نانهای برشته بپزید و جهانی شوید