» کتاب های من » نقش آفرینی دغدغه داران اجتماعی
 
 
نقش آفرینی دغدغه داران اجتماعی

The Social Activite Beliver Organization

نویسنده:

مهندس یحیی ملک آذری

گاندی دیجیتال زمان

چاپ اوّل

بر گرفته ازکتاب سومم تحت عنوان  
"نقش آفرینی دغدغه داران اجتماعی " آماده چاپ و در انتظار ناشر
 
 
  فهرست الفبائی                                                                                     

 

 • آیا یک نفر در همۀ موارد با دیگری ، اعتبار یکسانی را دارد ؟
 •  آسیب شناسی همنشینی و ارتباطات در اجتماع ، و شرایط همسایگی مناسب
 •  آخه چرا کتاب می خونم ؟ از روی بیکاری ؟
 • آزاد اندیشان حقیقت گرا ، چه کسانی هستند ؟
 •  ایده آلی فکر کنیم امّا واقعی عمل کنیم
 •  استرسها را به حداقل برسانیم
 •  اسلام تفکّری و اسلام غیر تفکّری
 • انسانهای متفکّر و آگاه و سالم ، که عملکردهایشان نشان از ارزش داشته باشد ، بدون مجوّز دیگران ، حاکمیت دقیق افکار سالم خود را دارند و دنیا از آن بهره مند می شود
 • انسانهای متفکّر ، یافته هایشان  مقدّم است
 • برنامه ریزی پنج سال آیندۀ شما چگونه است ؟
 • بر اساس راندمان کار واقعی آمار تهیه کنیم
 • به باورمندی هایمان عمق بدهیم و امر به معروف و نهی از منکرهایمان را معنادار کنیم
 • به ایران تخیلّی من خوش آمدید
 • بلوغ ذهنی ، اساسی ترین عاملِ فرهنگی و اجتماعی انسانهاست
 • برنامه ریزی پنج سال آیندۀ شما چگونه است ؟
 • پیام رئیس جمهور آن دنیا که شادی است
 • تیز هوشان و اندیشمندان ، دنیای درون خود را به بهترین شکل تزئین می کنند
 • تفکّر واقعی و ناب چیست ؟ و چه کسانی جزو این گروه قرار می گیرند ؟
 • تیمهای متفکرین و دغدغه داران اجتماعی تشکیل دهید و موجزه کنید
 • تا شکوفائی قابل قبول نظام مهندسی ساختمان چند کیلومتر تفّکری راه باقی است ؟
 • حادثه ی غم بار زلزلۀ کردستان ، آخرین غافلگیری نیست ، چه کار بنیادی افتخار آور می توان کرد ؟
 • جامعه ی سالم ، چه نوع جامعه ای است ؟ و چگونه میتوان در آن مسیر حرکت کرد73
 • چیدمان آگاهیهایمان ، با شناخت و دانستن تعریف دقیق هدفهای اصلی ، و سمت و سو گیریهایمان
 • چرا کشورهای پیشرفته موفّقند و کشورهای کمتر توسعه یافته  از جمله ایران در انتظار موفقّیت ؟
 • چه کسانی وارد دنیای واقعیت می شوند و در آن زندگی می کنند ؟
 • دغدغه داران اجتماعی ، میتوانند موثرتر و کاربردی تر اثر گذاردر تعالی جامعه باشند
 • دغدغه داران مهندس ! پیشتاز باشید . ایران درانتظار است
 • در باتلاق نا آگاهیها شنا نکنید
 • در ارزش گذاری به جامعۀ طبقاتی ، به معیار نسبت آگاهی روی بیاوریم
 • صحبتها و افکار طلائی در مملکت به حد قابل قبول و افتخار آمیز زیاد است ، چه کنیم که اجراها چنین باشند ؟
 • عقلانیّت ، بهترین عنصرِ هستی است عبارت های فشرده و نقش آفرین در جامعه
 • عبارت های فشرده و نقش آفرین در جامعه
 • کج اندیشان ، هرگز احساس آرامش نمی کنند
 • کشفیات و نکات کلیدی بسیار مهمّ
 • کشفیّات علمی ، پر افتخارترین و معقولترین  پدیده ی جهانی است ، که هیچ پدیده ای به عظمتش نرسیده است
 • گلِ مغزمان را چگونه پرورش دهیم ؟
 • مدیریت در فداکاریها
 • مردم زبان قوّۀ قضائیّه را نمی دانند ، چرا قوّۀ قضائیّه نسبت به زبان مردم بی تفاوت است ؟
 • معنویت با دید متفاوت ، یعنی چه ؟
 • معادن معجزه آسای درون انسانها ، کشف نشده و به فراوری نرسیده است
 • معجزه آفرینی و یافتن گنج را در عقلانیت می توان یافت
 • مشکلاتمان را کاهش دهیم و عدم تفاهماتمان را به حدّ اقل برسانیم
 • معنویت در علم خطا نمی کند
 • واقع بینها ، زندگیشان را با یافته ها و عقلانیتِ کاربردی ، و با عشق پُر می کنند
 • هوشمندانه قدم برداریم تا در دریای ناآگاهیها غرق نشویم
 • هدفدار و هوشمندانه برنامه ریزی کنیم ، و از علم و دین ، کاربردی استفاده کنیم
 • هنرمندان !  فضا  را  شاد  سازید !
 • هوشمندانه قدم برداریم تا در دریای ناآگاهیها غرق نشویم
 •  یک ده بود و یک کد خدا
 
 
 ایده آلی فکر کنیم امّا واقعی عمل کنیم
 
ایده هایت   را  بیا  با هر هدف  در گیر  کن گر هدف  یابی  هدفهای  خود   عالم گیر کن
 
در دلِ هر آرزوئی یک هدف  جولان  دهد کشفِ آن را گر تو کردی کارِ تو عالی شود
 
راه   را   بر  آرزوهای  غریبِ  خود مبند این  چنین افکارِ نیکو می دهد  بر عقل ، پند
 
عاقلی گر ، عقلِ خود را تا به عمقِ فکر بر تا  شود  این  زندگی شیرین تر و کم دردسر
 
در سفر باید شوی در فکرِ ارزش دارِ ناب در سفرها می دهی اندیشه هایت را شتاب
 
خوش  به  حالِ فکردارانِ خردمند و جسور کشفها  کردند  با  جَنگ  ،  در  افکارِ   کور
 
 کور   و   کَرها  هم به دنیای دگر ره یافتند با  خوش اندیشی  ،  چنین  راهِ نکو برتافتند
 
***
 
انسانهائی هستند که با رویاها زندگی می کنند و هر گز هم به رویاهایشان نمی رسند . و انسانهائی هم هستند که فقط با ملموسها کار دارند و کاملا" بیگانه با رویا سازی واقعیّتها ، و رویا اندیشی ، بجای واقعیّتها .
 
  آیا روش دیگری هم هست که بیشتر به نفعمان باشد و از شرایط موجودمان ، استفاده ی بهتری بکنیم ؟ چه اشکالی دارد که ما رویاهایمان را پرورش دهیم و درحدّ امکان در تطبیق آنها ، با واقعیّتهای زندگی ، فکر بکنیم ؟ حتّی نه تنها فکر سطحی ، بلکه مُصّرانه و جدّی . و بجای اینکه غیر عملی بودن آنها را در ذهنمان پرورش دهیم ، به این فکر باشیم که از چه راهی میتوانیم به تحقّق بخشیدن آن ایده ها ، دست بیابیم ؟ اکثر اتّفاقاتیکه بوقوع پیوسته ، و تحقق عینی پیدا کرده است ، وقایعی بوده اند که اکثریت قریب به اجماع مردم ، به غیر عملی بودن آن اِصرار داشتند . امّا کسانی پیدا شده اند که برخلافِ جهت فکرِاکثریت اندیشیده اند و بر تفکّر خویش نیز اِصرار داشتند و در مقابل ناباوری و تعجّب دیگران ، آن ایده را به واقعیّت رسانده اند .
باورمندیها ، بی اندازه نقش آفرین و کارسازند و فقط انسانهای مصمّم و جدّی هستند که عامل نوآوری و تحقق دادن به ایده ها می شوند . آرزو ها و تخیّلات را جدّی بگیرید و آنها را کم اهمیّت و بی ارزش ندانید . طبیعی است که همه ی آنها ، به واقعیّت عملی تبدیل نمی شوند . وقتی پس از فکرِ کافی در مورد آنها ، به بی نتیجه بودن آن پی بردیم ، دیگر رهایش کنیم و خود را در جزیرۀ متروک و بن بست ، زندانی نکنیم و افکار خود را در موارد دیگر جولان دهیم و به دنبال کارهای شدنی دیگر باشیم .
 به نظر می رسد ، تلفیق منطقیِ رویاها و واقعیّات و تحقّق دادن واقعیّتهائی از دل آنها بهترین روشی است که می توانیم در پیش بگیریم . شما چه فکر می کنید ؟ با من موافق هستید ؟ چراهای مثبت و منفیش را کنار هم بگذارید و قضاوت کنید .
 
مهندس یحیی ملک آذری