» کتاب های من » من گاندی دیجیتال زمانم

کتاب " من گاندی دیجیتال زمانم " چاپ اول و چاپ دوم آن منتشر شده است.

 

من گاندی دیجیتال زمانم

کتاب "من گاندی دیجیتال زمانم " که در کلیه کتابخانه های شهرداری در اختیار همگان است و در کتابراه بصورت مجازی به فروش میرسد و در دفتر موسسه نیز به مبلغ 20 هزار تومان آماده ارائه به متقاضیان می باشد .