» کتاب های من

لیست کتابهای من

 

 

لیست کتابهای من

1-  من گاندی دیجیتال زمانم                                چاپ اول و چاپ دوم آن منتشر شده است

 

 

 

 طنزستان یک

1 کوچه باغ گاندینامهها

طلا، چون فکرمان هم سهمِ ما شد

صد هنر

بیا با من بشو کارِ بُرو کن

2 گلستان سبانامهها

خوشی از چنین راه آید به دست

به تک محصولمان گردیم پیروز

خداگونه شود کارای بنده

محمد رضا قلمبر مجری رادیو سبا

سبا من طنزها را دسته کردم

هُنر داده به دستم

علّامه هستم نابجا

بیا گاندی صفت پُرکار گردیم

درخشید و جسارت داشت خورشید

3 طنزگونه‌های آنچنانی

برادر جان آرمان عزیزم

بگیرم با توافق بهترین زن

که تو عقلِ خودت را دادی از دست

مقاله من نوشتم دسته دسته

یه منشی بهرِ کارایم نیازه

تو صابر ، خان ؟ قدیمی یا جدیدی؟

بازی تخته نرد با نگرش اصلاح عملکردهای جامعه

دکتر بهروز یاسمی گاندی دیگر

عینک سواد می‌آورد

تفکر را جهانی کن عزیزم

می‌شتابد هر خردمندِ فکورِ راه جو

 گاندی گونه‌ها و مهرنوش قربانعلی

سجّاد عزیزی، آرام آرام گاندی‌وار می‌شود

4 سنگلاخ مشکل آفرینان

من یکی یه کاسبِ محله‌ام

همسایه مشکل دار

کسی که مشکل آفرین است

مجریان ناآگاه

شعر زیبای شاعر دلسوخته که تمام تلاشش در سلامت عملکردهاست

5 دِهکده‌ی جهانی کار درست‌ها

ورزشی کن جانِ من تا پُر تَوان گردی چو من

بیا تاریخ را از نو بسازیم

هفتاد و سه ساله نه

مجلسی‌ها

سرای محله

جهان را گلستانِ عاشق کنیم

داش مشدیا

کاردُرُست

6 نگاهی متفاوت از پنجرهی فراجهانی

و می‌دانم که می‌آیی !!!

وصیّت‌نامه‌ی احسان

سوگنامه‌ی احسان

پیامِ پس از مرگ

7 عاشقانه‌ها

در باز کن در باز کن

دل من زبونِ عشقُ می‌دونه

8 شادمانی، زندگانی

شادمانی

زندگی

9 اندیشه، آگاهی، تخیّل

HAK36-

حق

کار پرچم دوست هنرمندانه است

اقتاپوس

مردِ فقیر وثروتمند

10 اشعار سپید ، نیمائی ، آزاد

من می‌توانم

مات می‌شود

آفتاب

صمیمی

11 رباعیات، دوبیتی‌ها، تک بیتی‌ها

یارانِ خیال

رود عشق

دروازه‌ی دل

نغمه خوان

گزینش

سرود حزن

کاخِ آرزو

ابراز عشق

ساز دل

نماز عشق

نمای خانه

اسیر روزگار

کتابِ عشق

شعرِ شادی

تنهایی

گُلِ احساس

ویرانیِ دل

نسیم

سُرودِ زندگی

رویا

ترفندِ رمز و راز

راز

نگینِ صحنه

راز زندگانی

تلاطم‌های دریا

لرزشِ آسمان

داستانِ زندگی

ندای عشق

کوی خاطرات

چشمِ ابری

ساحلِ عشق

راه جهان

نَفَس پُر ساز با شادی

دریای چشمانت

میوه‌ی بخت

شرابِ عشق

افسانه‌ی پائیز

آتشِ عشق

نگاهِ گریه

رودِ عشق

گُلِ خنده

جهانِ مهر

ناله‌ی عاشق

روشنی کاشتم

کوچه باغِ عشق

احساسِ غم

بوسه‌ی عشق

نغمه در موج

تصویرِ روی تو

سیلِ اشک

کِشتیِ احساس

احساس بمیرد شاید

یارِ خوشگل

پَرِ احساس

دیوانگی

گزینه ای از کتاب اول من " من گاندی دیجیتال زمانم "

بیا با من بشو کارِ بُرو کن

                 منم    گاندی      بدونِ   هیچ     ترسی
                 جهان را   با  مَنَش     دیگر      نمائید
                 به شش میلیونِ گاندی   ،   راضیم   من
                 که    هرگز    آدمِ    چُرتی   نخواهم
                  فقط  اندیشه‌ها   را    تو    درو    کن
                  من‌و‌تو، چون دو گاندی    در   جهانیم
                  جهانِ گلسِتان   ،   با     هم    بسازیم
                  و   کلّاشان   و   کج   فهمان   بمیرند
                  گلوی      این      ندانم      کارها   را
                  جهان با  ما   شود  ،   امّا   به   تدبیر
                   به همّت   ،  ما
خفن  گاندی   بسازیم
                   چنان       تدبیرها          را    عاقلانه
                   عمل   کردی ، ولی   ناقص  و  بیجا
                   بکن  اَعمالِ  خود  مثبت ،  و معقول
                   فقط   عقل   است  و  علم و کار و تدبیر
                   سخن‌های  درّ   آوردم   سخن‌دان!
                   به   کوشش   راه   را   هموار سازیم
                   بِزن    سیمِ   خودت   را   در   پریزم
                   و  طَنز  و   خنده   حالا ،  بَسّه  جانم
                   تو هم با   من   بیا   در   بخشِ  جدّی
                   و فسفرها   بسوزان   ،   تا شوی هان
                   زبانِ   تلخِ  من  شیرین بکن  دوست
                   تو هم اهرُم ز   مغزِ   خویش   بَردار
                  
رابینز و   واقفان   ،   اَحسنت   گویند
                    بخندد     حلّت    و    آزمندیان  هم
                   من و  گاندی  ،  کنارِ   هم   نشستیم
                   حسن خان  هم   کلید   تازه   آورد
                   برای    شارژ   ،    قانونِ    غلط   را
                   عوض  باید   شود   آن   شارژ نامه
                   خفن طرحی به  مجلس  داده‌ام   من[1]
                   ولی      بیگانه    با      عدلند    آنها
                    ولی    قانونِ   عقلانی ، چه خوبه؟
                    بیا        قانون        تازه‌تر        بیاور
                    چراغستان     نباید   کرد  خاموش
                     فکورانِ    جدید    و    تازه  !  حالا
                     به سندان می‌زدی، با ژستِ کاری
                     امیـدِ  خوبِ  بهبـودی  ؟  چه گویم


اگر با من شوی خیلی می‌ارزی                    
خفن‌ها را به اوجش  می‌رسانید                    
اگر هستی ، بیا  با   من  
خفن تن                     
به رندی   ،   در پناهِ     جایگاهم                   
بیا با من    بشو ، کارِ    بُرو    کن                   
بلا هم گر   بیاید   ،    ما    بمانیم                   
بیا    بر   تنبلا       جدّی     بتازیم                   
نگو کودک و   یا   پیر   و   فقیرند                   
چنان بفشور که سازد جارها   را                   
بیا    با   همتت  ، راهِ    دگر    گیر                  
که در تدبیر  ، در   عُمقِ    نیازیم                  
عمل    سازیم    بی‌عذر  و    بهانه                  
به    اندیشه      شود     کارِ    تو    زیبا                      
که در سازندگی چرخند در رول                  
اگر  با  ما   نِه‌ای   راهِ    دگر   گیر                  
فقط بی‌حرف  تو  تدبیر کن! هان                 
جهان   را   ما   
خرد  بازار  سازیم                 
که نورِ روشنی  ، در   صحنه ریزم                
بذار    با  فکرِ  خود ،  تنها    بمانم                
که حرفای خفن   گوئیم ، با  کی؟                
عمل‌ها گر‌‌ شود جدّی، دهم  جان                
بیاور فکر را ، این  کار   نیکوست                
ستون   عِلم   را   ،   بی بار   نگذار                
که آن‌ها هم   تماما"  راه    جویند                
به    تدبیرِ    قوی   ،    خنداند    عالم                  
درِ    بدبختیِ       ایرانو        بستیم                
رهِ  سازندگی  ،   جدّی   بنا    کرد                
به طرحی ساختم آن را چه زیبا ؟               
یه روزنامه نوشت این طرح ، دامه               
یه طرحِ علمی و  شرعی  ،
خفن تن               
نمی دانند  ،  همچون   نکته  دانها               
و مجلس ، در شب و   تنگِ   غروبه               
که   عقلانی   شود ، ای  یار و یاور               
ولو بندیلشان  هم  هست  بر دوش*            
شود      تدبیرها     زیبا     و   والا ؟               
نمایش را رها  کن   ،   مرد ؟ آری              
جهانِ       فکر ها         هردم      بجویم                  1-       تغییرِ قانونِ آپارتمان نشینی

·         : زمان پایان دوره ی مجلس و تشکیل مجلس جدید

مهندس یحیی ملک آذری

 

 

کتاب "من گاندی دیجیتال زمانم " که در کلیه کتابخانه های شهرداری در اختیار همگان است و در کتابراه بصورت مجازی بفوش میرسد و در دفتر موسسه نیز بمبلغ 20 هزار تومان آماده ارائه به متقاضیان می باشد .

 

 

2-  دغدغه های اجتماعی                                    چاپ اول و چاپ دوم آن منتشر شده است