» مطالب مفید » مدرن سازی جامعه

جهان خدای واحد را عینیت بدهد- یونسکو- کتاب 16 - 21/7/1400

علوم متصل بیشتر عقلانی است- کتاب شانزدهم- یونسکو

سه میلیون نفر آرش زمان اکنونند- کتاب شانزدهم

عینیتها، مهم ترین ارزشها برای بشریت اند - کتاب 16

بررسی تعطیلی سراسری امروز- کتاب شانزدهم

در آپارتمانها چه می گذرد؟ فساد چگونه ذره ذره جامعه را خراب می کند؟- کتاب شانزدهم بخش اول

حساسیت در زبان، ملیت، لباس و دانش و آگاهیهای علمی از دیدگاه مردم ایران- کتاب شانزدهم

معیار عقلانیت انسانها چه مواردی است؟ - کتاب شانزدهم

پرچم سفید در مقابل تمامیت خواه ها- کتاب شانزدهم

نجات ایران در گرو رهبریت علمی و هم افزای سه میلیون نفر نیک اندیشان- کتاب شانزدهم

از خرناس خواب عمیق اندیشمندان ایران، دائم شنیده می شود- کتاب شانزدهم

مدیریت در تزریق واکسن ویروس کووید 19 - کتاب شانزدهم

جمهوری اسلامی را با بهترین روش جهت دهیم- کتاب شانزدهم بخش اول

هم اندیشی ی اندیشمندان- کتاب شانزدهم- بخش اول- اقتصاد

خدا وجود دارد،وجود دارد، وجود دارد- کتاب شانزدهم

استفاده ابزاری- کتاب شانزدهم بخش یک

خیلی خیلی تعجب داره ولی شما خیلی خیلیم تعجب نکنین- کتاب شانزدهم

سی ساله میگردم . میخوام با خودش صحبت کنم – کتاب دوازدهم داستانک

ایقتصادیمیزی دوزلداک دا ! دا ! دا ! دا ! – کتاب چهارم دیگه بسه ! بسه ! بسه !بسه دیگه - بسه دیگه - بسه دیگه - اقتصادمون رو درستش کنیم

اردغان بیر سوز دِدی ، چُخ پُخ یِدی – کتاب چهارم

بررسی تعطیلی سراسری امروز- کتاب شانزدهم

جامعه فوق مدرن تمدن جهانی ایجاد خواهد شد کشف 109 اینجانب

به دین انسانیت بپیوندیم و انسان شویم – کتاب ششم

 

 

 

 

به دین انسانیت بپیوندیم و انسان شویم – کتاب ششم

دین انسانیت را انسانها ایجاد کردند و با دیدگاه انسانی ، جزء به جزئش را طراحی کردند که هر زمان می تواند با هوشمندی و درایت اندیشمندان ، تکامل یابد و هرگز هم ایستا نیست و شدیدا" پویا می باشد . و تمامی ی درخشندگی ی افکار هوشمندان و دانایان در شکل گیری ی آنبصورت به روز رسانی شده و مستمر دخیلند .

معیارهای دین انسانیت :

1-  فقط انسانهائی می توانند به این دین بپیوندند که به ارزش انسان بودن اهمیت زیادی قائل شوند و لایق پیوستن به این دین باشند.

2-    فقط اندیشمندان و علم نگرها و دانایان می توانند به این دین بپیوندند .

3-    عقلانیت اصلی ترین عنصر و معیار این دین است .

4-    اندیشمندی و دانائی ، پُر ارزشترین عاملها می باشند .

5-  دین انسانیت همیشه در حال تکامل است و ایستا نیست . هرگز بدنبال پکیج دین انسانیت نگردیم که یافت می نشود گشته ایم ما . که رکود مطلق را تداعی می کند .

6-  دین انسانیت در هر مقطع زمانی بروز ترین است و در گذشته ها متوقف نمی شود و توجهش دائم به روز شده است و ارزشهای روز را به قرنهای گذشته نمیدهد .

7-  دین انسانیت پیغمبر و امام و رهبر دینی ی مشخصی ندارد و رهبریت در این دین به گنجینه های عینی ی اندیشمندی وابسته است و نه به فرد خاص ، دانائی و عقلانیت در هر مورد خاص تعیین کنندگی دارد .  و احدی نمی تواند از دانش و آگاهیش ، سوء استفاده کند و بزور و ضرب ، اظهار و اعلان برتریت کند و خودش را به جامعه تحمیل کند .

8-  انسانها جز به عقلانیت انسان نمی اندیشند و زیربنای ساختار جوامع خودشان را فقط با تکیه به این معیار میسازند و رشد می دهند .

9-   تمام ادیان موجود در جهان ، چه ادیان الهی و چه انسانی احترام در مقابل دینداران انسانیت ارزش واقعی ی خودشان را دارند که دخالت در آن عینیت  عقب ماندگی را دارد .

10-     تبعیت کورکورانه و حتی تیز هوشانه از هر مجموعه ی ایستا و به دور از حاکمیت عقلانیت انسانی کاملا" مردود است .

11-           تفتیش عقاید ممنوع و هر نوع باورمندی ، برای هر کس مجاز و معتبر است .

12-     دخالت زورگویانه در باورمندی ی دیگران فساد است و تزریق باورمندی ها به دیگران نیز ، فساد مضاعف .

13-     دین انسانیت بدنبال ساختن جامعه ی سالم ، هوشمند و متکی به علمی می باشد که انسانها آن را درست و عقلانی می دانند .

14-     رهبریت ذاتی ی جوامع ، با نخبگان و اندیشمندان مورد قبول می باشد و حاکمیت آن جامعه در هر مقطع زمانی و به صورت مستمر ، با مورد تائید قرار گرفتن در  "سلولهای متفکرین جامعه " کشف شماره یک گاندی دیجیتال زمان – ارزش می یابد وگرنه قابل اعتناء نیست . رهبریت واقعی ی هر جامعه و همچنین تمام مسئولین کلیدی نیز باید ارزشمندیشان به صورت مستمر و دائمی مورد تائید اندیشمندان و نخبگان باشد و از زبان مردم کوچه و بازار نیز به تائید برسند وگر نه تحمیل شدگان به آن جامعه هستند و نه بیشتر .

15-     در هر جامعه ای ، اندیشمندان و دانایان بر مردم برتریت دارند و در هر جمع کوچک و بزرگ آنها رهبرند . مردم با جدیت به نقطه نظرهای آنها ، با تحلیل دقیق با عقلانیت خودشان توجه کنند و درست ترین فکرها را به اجرا بگذارند .

16-     در دین انسانیت ، حضور جدی و معنادار دانایان و اندیشمندان و نخبگان در نقش سازی ی معنادار اجتماعی ارزش بسیار بالائی دارد .  

17-     دانایان و اندیشمندان و نخبگان بیتفاوت در جامعه ، بی ارزش و بی ارزشت تر می شوند . و به سطح بیسوادان و جاهلان تنزل مقام می یابند و بصورت مستمر و تیز هوشانه زیر ذره بین نخبگان و آگاهان جامعه ارزیابی می شوند .

مهندس یحیی ملک آذری

گاندی دیجیتال زمان

شاعر – نویسنده – سخنران – طنز پرداز- محقق – منتقد اجتماعی

ارائه دهنده مشاوره های کاربردی در جهت

هدفمندی – برنامه ریزی – نحوه مناسب و راندماندار کتابخوانی

و کاربردی کردن تمامی ی یافته های مطالعاتی

ارائه دهنده مشاوره به ذوجهائی که تصمیم به طلاق گرفته اند

و توامند در بازگرداندن عده ای از آنها به کیان پُر عطوفت خانواده

همکاری با مرکز تخصصی روانشناسی شریف در ارائه ی مشاوره ها

مدیر موسسه علمی ، فرهنگی و هنری گاندی دیجیتال زمان

مدیر سایت www.malekazaridigital.com

تولید بیستم ابانماه 1399


​دین نگرها با معیارهای علمی به میدان بیائید – کتاب چهارم

 

 

 

دین نگرها با معیارهای علمی به میدان بیائید – کتاب چهارم

          معیارهای علمی ، تیز بینانه و دقیق بنظر می رسد . هرچند که می تواند در طول تاریخ به دقت نظر بیشتری هم برسد . دین باورانِ با سواد و آگاه و بخصوص رهبرانشان ،  با نهایت احترامی که در جهان دارند معیارهای سنجشیشان را بایستی با علم همسو و هم راستا کنند که جهان را از دوقطبی بودن معیارها درآورند که صدمات زیادی به تاریخ زده است را خنثی کنند . بدین شکل جهان می تواند با سرعت بیشتری پیشرفت کند و اختلافات فکری ی اهل دانش در یک مسیر قرار گیرند و از یک بام و دو هوا بودن خارج شود . زیرا که انسانها ، با حفظ رعایت دو معیار که با هم منطبق نیستند و در مواردی کاملا" هم در مقابل هم قرار دارند و متضاد هم هستند و کشورها را هم به عقب ماندگی می برند . در چنین روشی اختلافات جهان را چندین برابر می کنند و دائشیها و امثال دائشیها را به وجود می آورند که اشتراک نگرش زیادی هم با تمام مسلمانان جهان دارند و مرجع اصلی ی اجتهادشان قران است که شفافیتش مورد نظر است ولی تمام اختلافات مذاهب نیز در محور تفسیرهای مختلف متضاد از این کتاب سربرمی آورد و ماهیت جدا شدن خرافات از دین و مذهب هم نیز میسر نمی شود و بیسوادان و کم سوادان میدان دارند و جهالت در دو معیار علمی  و دینی ( که خودش صدها شاخه دارد )   دیده می شوند که مشکل آفرینند . در معیارهای دینی و مذهبی ، افرادی که به مقدسات دینی شدیدا" احترام بگذارند و در جاذبه اش زندگی کنند  بسیار ارزشمندند  و کافی است که فرایض دینیشان را انجام دهند ارزشمندترین شناسائی می شوند و ارزششان از دیگران بسیار بالاتر است  ولو این که کم سواد هم باشند و از لحاط رفتارهای اجتماعی و فرهنگی ، دارای اشکالات زیادی هم  باشند که همگی بی اهمیت تلقی شده و نادیده گرفته می شود که در یک میلیارد و چهرصد میلیون مسلمان عینیتش را می بینیم . و همچنین اگر دانشمندان و متفکرین علمی ، باورمندیهای ماورائی نداشته باشند . و یا باورمندیهای ماورائیشان با هر دین و مذهبی زاویه ی زیادی داشته باشد از دیدگاه رهبران آن دین و آن مذهب منفور می شوند و بی ارزش تلقی می گردند و با شدت زیاد و پرخاشگری و محکومیت با آنها برخورد می شود و حتی حکم قتلشان صادر و اجرا می شود . و حتی کشتن آنها بدون حکم دادگاه نیز افتخار آفرین است  که موارد زیادی  دیده شده است و تا دلتان بخواهد  نمونه هائی  دارد که برای باورمندان دینی و مذهبی ، ارزشمندند که احمد کسرویها را کشته اند و بوجودشان افتخار می شود در حالی که مقتول دارای علم وسیع و اگاهی ی زیاد و مورد پذیرش متفکرین و اندیشمندان می باشد و قاتل در میان اندیشمندان هیچ جایگاهی ندارد و اندیشمند نیست و نمره ی صفر را از صد می گیرد ولی  برای معیار داران علمی کاملا" مردودند و جایگاهی در جهان علم ندارند در حالی که برای معیارداران دینی و مذهبی جزو برترینهای ارزشی هستند .  عملکرد شهیدانی که قتل های مختلفی را انجام داده اند و خیلی از آنها هم در هیچ دادگاهی رسیدگی نشده و حکمی هم برای قتلهایشان صادر نشده است . این نوع نگرش با معیارهای علمی  بی اندازه متفاوت و ارزشمند است و در همین چند دهه ی اخیر ، رقمهای چند هزار نفره را می توانیم ببینیم که چه با حکم قاضی و چه بدون حکم قاضی انجام شده است و مورد تقدیر و ارزش گذاری از طرف رهبران دینی و مذهبی ، و حتی دولتی و حکومتی نیز قرار گرفته اند و بسیار درست و عقلانی و با دیدگاه معرفت دینی و علمی تلقی می شوند . ولی با معیارهای علمی کاملا" مردود و غیر عقلانی و غیر انسانی می باشند و بسیار هم نادرست تلقی می شوند و از لحاظ معرفتی ، چنین عاملینی  نادان و متجاوز و قاتلی شناسائی می شوند که بایستی به دست قانون شدیدا" مجازات شده و به کیفر اعمالشان برسند . و عملشان نیز متکی به جهالتشان می باشد . این تناقضات در طول قرنها همچنان موجود است و فکری به حال از بین بردنش نشده است . بایستی در جهتی حرکت کنیم که هر عمل زشت و ناپسند را فقط با یک معیار عقلانی بسنجیم تا اینگونه تناقضات از بین بروند . راهی برای نجات یافتن از این مشکلات وجود ندارد جز این که معیارهای علم نگری را ، الگوی اصلی و الگوی مادر تلقی کنیم و رهبران دینی و مذهبی هم این تلقی را رسما" پذیرا شوند و پیروان خودشان را نیز در این راستا هدایت کنند . در غیر اینصورت و در صورتی که رهبران دینی و مذهبی مقاومت کنند در پیدا کردن روش عقلانی ی این معضل ، ارزش اجتماعیشان در جهان زیر سئوال می رود و خودشان هم جزو مشکل آفرینان پیشرفت بشریت شناسائی می شوند . بایستی فکرِ اساسی به این معضل تاریخی کرد و بهترین راه را پیدا کرد و به اجرا در آورد . وگرنه کُندی ی حرکت انسان به سوی تمدن و پیشرفت ، همچنان لنگ خواهد زد و تحمل این لنگی هم معنای عقلانی نخواهد داشت . در صورتی که در طول تاریخ ، یک نمونه هم دیده نشده است که جهان علم بیسوادان و کم سوادان را به دلیل انحراف دانشیشان که صدمات غیر قابل هم دارد نیز واکنش آنچنانی نشان دهد و همه ی آنها را از زیر تیغ مرگ و نیستی بگذراند . چرا که مقدسات علم ، عقلانیت و دانائی و ارزشمندی ی اندیشه و تفکر است و تمام جاهلها و نادانان ، نه تنها به دور از این تقدسات می باشند ، بلکه به عینیت مشکل آفرینان اصلی هم همین ها هستند ولی هرگز یک نفر از آنها را ، چه با حکم دادگاهی و چه بدون حکم دادگاهی نکشته اند و حتی به زندان نیز نینداخته اند . و برعکس ، حتی مصوبه ی جهانی صادر کرده اند که حکم اعدام در جهان بایستی منسوخ شود . و مصر هم هستند که دقیقا" این مصوبه را بصورت کامل و جهانی به اجرا در آورند . این دوگانگی ی نگرش ، نبایستی در جهان از بین برود ؟ که حتما" هم بایستی فکری به حال آن کرد . راهکارهای درستش ، مسئله ی جدی ی جهان فکر و اندیشه شود . و متفکرین دانای جهان ، در این مسئله ی مهم همسو گردند و به طرف یک معیار واحد جهانی حرکت کنند و از یک بام و دو هوا گریزان گردند تا پیشرفت بشریت معنای واقعی پیدا کند .

مهندس یحیی ملک آذری / گاندی دیجیتال زمان

دغدغه دار اندیشمندی و انسانی و عقلانی

رشد فکر بشریت را اصل بدانیم تا با شتاب پیشرفت کنیم

                                                         تولید هجدهم آبانماه  1399 

 

 

 

 

 

صلح طلب - دوست همه - بج سینه ای که تا آخرین نفس با من خواهد بود دنباله روی نکنید آنچه را که به آن علم ندارید – قران کریم – فایل:کتاب دوازدهم

 

 

 


صلح طلب – دوست همه

بج سینه ای که تا آخرین نفس با من خواهد بود

 
 

دنباله روی نکنید آنچه را که به آن علم ندارید – قران کریم – فایل:کتاب دوازدهم

          سلام بر تمامی متفکرین و نخبگان و سالم اندیشان جهان که مخاطبین اصلی من ، متفکرین و نخبگان اسلام باوری هستند که تکیه گاه باورمندیشان قران کریم است و میخواهند خودشان را بسازند و علمی نگری ی آنها غوغا میکند و هرگز از عقلانیت و علم نگری فاصله نمیگیرند و از طریق قران دائما" با تفکرات نخبگی خودشان بدنبال کشفهائی هستند همانند دانشمندان علم نگر که یافته های آنها در کوتاه ترین مدت ، راهگشای تمدن بشری میشود و نامشان در تاریخ جهان میماند و درخشندگی آنها همیشگی میباشد .

و (ای انسان) هرگز آنچه را که بدان علم و اطمینان نداری دنبال مکن که چشم و گوش و دل همه مسئولند.      آیه ای در قران هست وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا آیه 36 سوره اسراء

Do not pursue that of which you have no knowledge. Indeed hearing, eyesight, and the heart—all of these are accountable.

متفکرین و نخبگان جهان ! هیچ لزومی ندارد که فقط تکیه بکنید به وحی بودن قران . ولو این که برای باورمندان مسلمان وحی بودن قران قطعی میباشد و هیچ شکی هم در آن ندارند . که چنین باورمندی هم بسیار ارزشمند است و در وحله ی اول ، این باورمندی یک باورمندی شخصی میباشد . پس چون یک میلیارد و چهارصد میلیون مسلمان در جهان وجود دارد در چنین باورمندی ی شخصی همگی مشترکند و همسو . حال به مفهوم آیه ی فوق بپردازیم که بدون هیچ محدودیتی تمام متفکرین جهان و حتی آنهائی که به وجود خدا هم اعتقادی ندارند به این مفهوم بصورت عقلانی و علمی باورمندند و دقیقا" هم بر این باور عمل میکنند . مبادا مسلمان باشیم و چنین نکنیم که جای تاسف است که متاسفانه اکثر مسلمانها هم چنین نمی کنند . علم را به غلط ما وابسته و در اختیار بشر میدانیم که چنین نیست . علم متعاق به هستی اشیاء و موجودات می باشد و در کنه و ذات هر ماده و غیرِ ماده هم علمش در درون خودش میباشد ( موضوع کشف 88 اینجانب ) و دانشمندان و متفکرین و نخبگان ، گوشه هائی از آنها را کشف میکنند و در جهان مورد استفاده قرار میگیرد و این کشفیات را علم میشناسند که میتواند به زودی و یا پس از قرنها اشتباه بودنش ثابت شود که از روی ناآگاهی چنین اشتباهات را به علم نسبت میدهند . در صورتی که این اشتباهات مربوط به دانشمندی میشود که چنان کشفی را کرده است و آن را درست دانسته است و جهان هم برای  مدتهای کوتاه و یا دراز مدت از آن بعنوان علم استفاده کرده است . کشفهای جدید که جایگزین این کشفها میشوند نیز همینطور هستند . مثلا" قبل از گالیله ، دانشمندان کره ی زمین را ثابت شناسائی کرده بودند و بنام علم شناخته شده بود که قرنها نیز همچنین همگان و از جمله کلیساها قبول کرده بودند که گالیله خلاف آن را ثابت کرد و کلیساها قصد کشتن او را داشتند که چرا مسیرِ کفر را میرود . ولی بالاخره متفکرین علم نگر جهانی ، درست بودن کشفِ گالیله را فهمیدند و بنام عِلم جایگزین کشف قبلی گردید . در صورتی که ماهیت ذاتی عِلم بدون ارتباط با باورمندیهای مردم و حتی دانشمندان و نخبگان وجود دارد و شناخته شدن آن هیچ تاثیری هم بر موجودیتش ندارد . اگر چنانچه نیوتن جاذبه ی زمین را کشف نمیکرد هم جاذبه ی زمین وجود داشت و همیشه هم وجود خواهد داشت ولو کسی هم نشناسد .

نخبگان و متفکرین قران نگر و مسلمانان ! با دنیای مدرن علم نگر حرکت کنید و هرآنچه را از قران در رابطه با عقلانیت و علم سراغ دارید که چه شمای متفکر و یا من و دیگر متفکرین در هر نقطهای از دنیا از طریق آیات قران هدیه ای بدنیای علم و آگاهی داشتیم بدون توجه به باورمندیهای دینی که باورمندی ی شخصی است  و تعصب و زورچپان کردن دیدگاههای فردی خودمان به دیگران ، و اصرار به الهی بودن آیات جایگاه علمیش را برای جهانیان باز کنیم و نشانه های آیات را برای متفکرین علم نگر جهان ارائه دهیم که اگر چنین شد دین هم مانند علم جایگاه تمامی متفکرین و نخبگان جهان قرار خواهد گرفت و تمام باورمندان دینی هم علم و عقلانیت و تفکر را اصلِ اولیه برای بشریت خواهند شناخت و هر مطلب ناشناخته و دور از ذهن را ماخذش هرچه که میخواهد باشد به دور خواهند انداخت و در دریای ناشناخته ها کورکورانه شنا نخواهند کرد و چراغ راهشان عقلانیت و علم و آگاهی خواهد بود و تمام سخنان و عملکردهایشان با این محوریت حرکت میکند . سعی می کنند هرآنچه را که نمیشناسند ولی فکر میکنند که اگر شناخته شود بدرد بشریت میخورد ، با استفاده از تمام دانشهای بشری و دانشمندان عملگرای کشورهای پیشرفته ، مانند ژاپن ، آمریکا ، کانادا وووو بسوی کشفِ موضوع ها بروند که اطلاعات کشف شده متصل باشد و نه منفصل و باورمندیهای ماورائیشان را ولو به میلیاردها نفر مشترک هم که برسند شخصی تلقی کنند و فقط در جمع باورمندان واقعی مشترک ، که علم هم دارند و نه خیال پرورانِ بی دانش و نا آگاه که مسیرِ علم را نمیشناسند و یک باره به خدا و پیغمبر و ماهیت جهان هستی میرسند که الفبای آن را هم نمیدانند . و در مقابل دانشمندان نخبه و آگاه و فهمیده ، قد علَم میکنند و اظهار وجود میکنند و جهان را به عقب ماندگی دعوت میکنند و در این راه بدنبال بسیج نیروهای انرژی دارِ بیسواد و دنباله رو میروند و جهان را با بحران روبرو میکنند .

  

***

میشود  دنیای   دین   در علم  و  آگاهی  رود              آنچه  را  عقلِ  بشر دانست ، آن اجرا شود

عقلِ   دانا   نورِ   راهِ    ارزشِ  انسان   شود             هر چه را انسان بداند خوب هرگز نیست بد

گرچه در هر مرحله در راهِ عکسش یافت راه             وای  بر انسان ، که از غفلت بیفتد توی چاه

آه انسان ! عقلِ خود را خوب  عریان می کنی             اصل،عقلانیت بُوَد  آن را تو ویران می کنی

 چاهِ ویلِ هر بشر جهل است   و  نادانیّ  و شر           تو بپرهیز از چنین راهی که هستی در خطر

هر مسیرِ  عقل  را   اندیشه  سازِ   خویش  کن            در چنین راهی شوی انسان که خوبستند*چون

بازسازی   میکند    اندیشه ها   راهِ    تو    را            گر   نیندیشی  ندانی  راهِ  خود   را   هم بجا

ای بشر !   راهِ  خِرَدورزانِ   دانا    را   بگیر            با خِرَدورزی  بزی ،  در  راهِ  دانائی  بمیر

راهِ  هستی   را   خِرَدمندان   منور   می کنند             با  خِرَد  این  نور را ، دانا ! میسر می کنند

هر عمل  از  راهِ  دانش  اوج  میگیرد  بشر !             تو  بدون  عقل  و دانش جاهلی ای دربدر ؟

هیچ شخصی جز به دانش،راهِ خوبان را نرفت            هیچ عاقل هم نسوزد،عشق باشد پخت و تفت

ما  خِرَدمندان   بسوی   عشقِ   پختن  میرویم             از  قیامت  هم  نباشد  عاشقان  را  هیچ بیم

چون خِرَمندان  رها  از ترسِ  بی مورد  شوند            راه  عقلانی  به   نورِ  دانشِ  خود  میروند

          *خوبستند=خوب هستند

 مهندس یحیی ملک آذری / گاندی دیجیتال زمان

آدرس سایت :www.MALEKAZARIDIGITAL.com

تولید سه شنبه  ششم شهریور1399

 

 

 

​بنیاد نخبگان که در میان مردمند و ارتباطشان دولتی نیست – کتاب ششم

 

 

 

بنیاد نخبگان که در میان مردمند و ارتباطشان دولتی نیست – کتاب ششم

          برآورد میشود که حدود سه میلیون نفر متفکر قابل توجه در کشور هست و میتوان تصور کرد که یک سوم آنها یعنی حدود یک میلیون نفر ، نخبه در میان آنها وجود دارد . در این مقاله فقط موضوع نخبگان مورد توجه میباشد . نخبگان چه کسانی هستند ؟ نخبگان خلاقان نوآوری هستند که اکثرا" بصورت کاربردی میباشند و با صرف هزینه ی مناسب و با هم افزائی با دیگر نخبگان و متفکرین و مردم ، خلاقیتهای آنها به مرحله ی اجرا در می آید . اگر رهبریت ذاتی یک کشور را در نظر بگیریم نخبگان هستند که هدایت عملکردهای تفکری و اجراهای کاربردی را به عهده دارند و حتی ممکن است کشفیات آنها به اجرا در آید ولی آنها گُمنام هم باشند ولی چون رهبری ی آنها ذاتی میباشد و آنها هم داعیه ی رهبریت را ندارند با هیچکس درگیر نمیشوند و هرگز در صدد اثباط وجود خودشان نمیباشند . متفکرین هستند که با عشق و علاقه با آنها دمخورند و بصورت هم افزائی با آنها نسبت به کشش توانمندیهای علمی و عقلانی خودشان همسوئی می کنند و دائم هم پیشرفت میکنند و برای پیشرفتشان هرگز نیاز به ، به به و چه چه گفتن دیگران ندارند و با جدیت کامل ، با تکیه به عقلانیت رشد یافته ی خودشان که بصورت مستمر هم در حال رشد یافتن است عمل میکنند و هرگز هم از دانش و آگاهی و علم فاصله نمیگیرند و با هر مطلبی که غیرِ عقلانی و غیرِ علمی باشد شدیدا" مقابله میکنند و هرگز اجازه نمیدهند که مطالب پوچ و بی ارزش و بی محتوا و بدور از عقلانیت علمی ، به ذهنشان وارد شود . هدایت و حمایت نخبگان به عهده ی کیست ؟ آیا هدایت و حمایتی وجود دارد ؟ جای کنکاش است که کنکاشگران خود جواب را خواهند یافت .

          ویژگیهای نخبگان :

          نخبگان انسانهای آزاد اندیشی هستند که هرگز خود را اسیر باورمندیهای تحمیلی نمیکنند و هرگز هم نیاز ندارند که از بسته ی تفکری ، که هزاران مطلب را بصورت یکپارچه به آنها تحمیل میکند پیروی کنند . اصلا" نخبگان پیرو نیستند و هر گزینه ی فکری را مستقلا" با اندیشه و علم و عقلانیت تجزیه و تحلیل می کنند و اگر به کفایت عقلانی بودن و مفید بودن آن پی ببرند از آن با مدیریت خودشان استفاده میکنند و پیروی نمیکنند . خلاقیتها و نقطه نظرهای عقلانی و علمی خودشان نیز در اجرای هر موردی بسیار نقش آفرین میباشد و هرگز طوطی وار از هیچ مطلبی تبعیت نمیکنند . نخبگان دائم در تفکرات کاربردی هستند و کشفهای زیادی دارند که بعضی از آنها را علنی می کنند و خیلی از کشفهایشان را با مردم مطرح نمیکنند . یکی به این دلیل که کشفیات نخبگان جنبه ی غیر متعارف زیاد دارد و اکثرا" هم غیر عقلانی بنظر میرسند ، چرا که مردم عقلانیت را با عادتهای خودشان میسنجند و میفهمند که اکثرا" چنین نیست ولی همچنان به پایبندیشان ادامه میدهند . دوم این که درک مطالب کشف شده ، نه تنها برای همگان میسر نیست که ممکن است دو نفر نخبه هم برای درک کشفیات دیگری ساعتها و روزها وقت صرف بکنند تا به ماهیت کشف نخبه ی دیگر پی ببرند . تازه بعد از این مرحله هست که دو نخبه به مرحله ی هم افزائی میرسند . نخبگان شاید شصت یا هفتاد درصد کشفیاتشان را بصورت راز تا گور با خود میکشند که اگر شرایط فهمیدن و به اجرا در آوردن آن کشفیات محیا میشد پیشرفت دنیا چندین برابر میشد که کشورهای پیشرفته ، با حداکثر توانائی خود به نخبگان اهمیت میدهند و علیرغم این همه ارج گذاری به نخبگان ، رازهای نخبگان درصدش پائین می آید و رازهائی که قابل درک و فهمیدن دیگران نباشد هرگز بیان نمیشود .

          ایران با نخبه هایش چه میتواند بکند و چگونه ؟ :

          حدود سه میلیون نفر متفکر ایرانی که مردمی هستند و در میان مردم زندگی میکنند و به علل مختلف در دولت و حکومت مسئولیت نمیپذیرند و یا بسیار بسیار اندک مسئولیت میپذیرند ولو این که از نخبگی فاصله میگیرند ، بایستی بسوی شناسائی همدیگر بروند و بدون له له زدنها برای پُست و مقام و تشنگی شدید برای چنگ انداختن به ثروتهای ملی و مردمی ، و با دید تشنه بودن به نخبگی که میتواند نه تنها ثروت نیاورد که حتی جانشان را هم لازم باشد در این مسیر بگذارند چنین کاری را هم با اشتیاق انجام میدهند و قوی هستند و صالح و سالم و جسور و توانمند و ادعای بیهوده اصلا" ندارند و در جمع مدعیان وارد نمیشوند . اگر چنین حرکتهائی انجام شد . آنها حاکمیت فطری کشور را بعهده میگیرند و حاکمان و مسئولین با چراغ سبزِ آنها بکار گمارده میشوند و با کوچکترین لغزشی فوری هم برکنار میشوند و مجازات منطقی و عقلانی فوری در مورد آنها به اجرا در می آید و دولت و حکومت از ترسِ آنها کوچکترین کجروی را نخواهد داشت و اختلاس و چپاول و ندانمکاری و بکار گماردن افراد کم سواد و نادان بتمام معنا ریشه کن میشود . چنین کار شدنی است اما چگونه ؟ شما متفکرین بخش اول آن را میخواهید به اجرا در بیاورید و زمانبندیتان و استراتژیتان چیست . با ملت مطرح کنید و دست بکار شوید و جسورانه پیش بروید و محصولش را تولید کنید و به مردم بچشانید . تملق گوئی مطلقا" از بین برود . فرد گرائی مطلقا" از میان برداشته شود . تکیه گاه متفکرین خالص تفکرات ارزنده ی متکی به دانش و بینش علمی و عقلانی باشد و نه چیز دیگر و هیچ انسان آگاه ودانشمندی هم برگ برنده دستش نباشد ، چرا که کشور نبایستی به فرد متکی گردد . و حتما" بایستی تکیه گاهش در هر مورد مستقلا" به علم و آگاهی و عقلانیت آن مورد وابسته باشد و نتایج عملیش هم در حداقل زمان ممکن با تائید متفکرین کشور  که درست ترین شناخته شود و تحت شرایط ممکن به اجرا در آید  و مسئولان مربوطه هم  امکان ادامه ی خدمتشان میسر شود . هیچ دانائی ، نیاز ندارد که اصرار کند که داناست . دیگر دانایان پاک سرشت خودشان از عملکردهایش او را خواهند شناخت و قدرش را خواهند دانست . ما نخبگان و ما متفکرین لزومی نمیبینیم که به خیابانها بیائیم و فریاد بزنیم . اگر فقط صد نفر نخبه ، باتفاق هزار نفر متفکر سالم اندیش عملکردهای عینی درستی داشته باشند تمام شارلاتانها و ناآگاهان و فرصت طلبان خودشان فوری صحنه ها را ترک میکنند و به کناری میروند که حتی نیاز به برکنار کردن آنها هم نخواهد بود . َکشورهای توانمند را متفکرین و نخبگان توانمند و جسور اداره میکنند .

مهندس یحیی ملک آذری / گاندی دیجیتال زمان تلفن : 09126793617

آدرس سایت :www.MALEKAZARIDIGITAL.com

تولید دوشنبه چهارم شهریور 1399