خوشبختی را کجا جستجو بکنیم و حتما" هم بیابیم ؟

 
خوشبختی را کجا جستجو بکنیم و حتما" هم بیابیم ؟
خوشبختی ، مانند الماس هر ذره اش یک رنگ دارد و حال و هوایش ، با دیگری فرق میکند. انسانهای هدفمند اکثرا این ذرات گرانقیمت را بدست می آورند و مدتها در لذت بردن از آن ذرات و لحظات قرار میگیرند تا بتدریج اوجش کم شود
خوشبختی را کجا جستجو بکنیم و حتما" هم بیابیم ؟
 
خوشبختی چیست ؟ آیا میتوان تعریف دقیق و مشخصی را برای خوشبختی ایجاد کرد که برای همگان امکان تطبیق داشته باشد ؟ البته که نه . چرا ؟ برای این که خوشبختی یک واژه ی عام است و به عوامل بسیار زیادی وابسته است که ترکیب درصد معینی از مجموع آن عوامل معین ، که از فردی به فردِ دیگر نیز متفاوت است ، نسبت احساس خوشبختی فردِ خاص را مشخص میکند . در همینجا بگویم که خوشبختی یک احساس ارزندگی است . در طول زندگی این احساس ، مرتبا" در حال فراز و فرود است و ثابت نیست . یک انسان مثبت اندیش که همه آن فرد را خوشبخت میدانند ، احساس خود آن فرد دائم در نوسان است و کم و زیاد میشود و اوج و فرود زیادی هم دارد . اما چون در مجموع آن فرد ، انسانی مثبت اندیش و در رفاه نسبی بالائی قرار دارد عموما" در رده ی خوشبختان شناسائی میشود .
 
از مقدمه که بگذریم میتوانیم روشمندی ی ارزشمندی را طراحی بکنیم و به همگان پیشنهاد بدهیم که اگر چنانچه در هر شرایطی قرار دارند تصمیم بگیرند که آدرس خوشبختی خودشان را پیدا کنند و به او مراجعه کنند ، کاملا" شدنی است ولی زحمات زیادی را هم میطلبد . اگر چنانچه مثل من مردِ میدان هستید قدم پیش بگذارید و با صدای رسا اعلان آمادگی کنید که من مجانا" این ایده ی ارزشمند را در اختیار شما هم بگذارم که در تمام طول زندگی خوشبختی را در آغوش خودتان داشته باشید . خیلی مهم است که دقت کنیم و این را من تاکید میکنم که خوشبختی یک احساس است و نه چیزِ دیگر . احساس هیچ شباحتی به مادیات ندارد و قابل مقایسه با مادیات هم نیست ولی به عوامل مادی نیز بسیار وابسته است . اما هر فردی میتواند به نسبت توانمندیش ، وابستگی احساس خوشبختی به مادیات خودش را بسیار کاهش دهد و با سایر احساساتش همسو تر بکند و کیف دنیا را بکند که دیگران بدون انجام این مراحل امکان رسیدن به چنین ایده ای را نخواهند داشت . پس من و شما با چنین عملکردی ، به کشفی میرسیم که آنها نرسیده اند . بیائید اول ماهیت این کشف را شناسائی کنیم و خودمان را وارد گود کنیم تا بنوانیم از عده ی عمل بسیار سنگینش بربیائیم . اگر نتوانیم وارد گود عمل بشویم همیشه و همیشه کلاهمان پسِ معرکه است و بازنده ایم . میخواهید برنده شوید ؟ با من همراهی کنید و اهلِ عمل شوید .
 
اولین مطلبی که مهم است ، واکاوی خوشبختی است که ببینیم خوشبختی به چه چیزهائی شباهت دارد ؟ خوشبختی ی یک پارچه ما نداریم . خوشبختی ، مانند الماس هر ذره اش یک رنگ دارد و حال و هوایش ، با دیگری فرق میکند . انسانهای هدفمند اکثرا" این ذرات گرانقیمت را بدست می آورند و مدتها در لذت بردن از آن ذرات و لحظات قرار میگیرند تا بتدریج اوجش کُم شود و اهمیت خودش را از دست بدهد . در آن زمان است که انسان هدفمند ، بایستی هدف دیگری را شکار کند و تبحر و توانمندیش از بکارگیری افکارش ، او را به ذرات خوشبختی جدیدی میرساند که در اوج هستند . آن انسان ، با این هدفمندی  تا هفته ها سرِ حال و شاداب می باشد  . خوشبختی ی این انسان هدفمند ، مربوط به ویژگیهای خودش می باشد و الزاما" برای دیگری بی معنا و یا کم معنا خواهد بود . پس خوشبختی هر فردی ، ویژگیهای خاص مربوط به اوست و جنبه ی عمومی ندارد . بیائید در هر مقطع زمانی خودمان را چنان جهت بدهیم که ذرات خوشبختیمان را شکار کنیم و هفته ها در جوّ خوشبختی زندگی کنیم و از مشکلات سرِ راهمان نیز نترسیم و توان مقابله با هر مشکلی که بر سرِ راهمان قرار میگیرد را داشته باشیم . وقتی مشکلی سرِ راهمان قرار میگیرد ، در مرحله ی اول ، شدیدا" خوف برمان میدارد و فکر میکنیم که هرگز توان مقابله با آن را نخواهیم داشت . راهِ صحیح این است که یک استراحت شبانه را پس از آن پشت سر بگذاریم و صبح روز بعد با آرامش کامل و با عمق نگری مشکل پیش آمده را تجزیه و تحلیل کنیم و راه حل های متعددی که به ذهنمان میرسد یادداشت کنیم و شروع به بررسی دقیق هر کدام از آنها بکنیم و بهترین مسیر را شناسائی کنیم و به عمل تبدیل کنیم . اکثرا" موفقیتمان بیشتر از آن میشود که قبلا" انتظارش را داشتیم . در مقابل هیچ مشکلی خود را نبازیم و به خودمان و زمانه نفرین نفرستیم و خودمان را بدبخت تلقی نکنیم و خوشبختیمان را بخطر نیاندازیم . این راهِ خوشبختی است و شما هم میتوانید خوشبخت باشید و دائم ذرات خوشبختی را شکار کنید و با خوشبختی زندگی کنید . وارد میدان شوید و جزو موفقها باشید .
 
میتوانم   من   تمامِ   عمر   خوشبختی   کنم               با  هدفمندی  بیابم  راهِ  خود  را بیش و کم

راهِ خوشبختی به طرز فکرِ من وابسته است               فکر با اجرای من دراین هدف پیوسته است

من توانمندم ،و راه خوب در دستِ من است                راهِ  خوبِ  من دهد ذرات خوشبختی بدست

ذره  ذره  میچکاند   فکر  و  اندیشه ، عمل                با  همین  ذرات  تو  نابود  سازی  هر بَدَل

اصلِ  خوشبختی ، تفکر   در  هدفها  میشود               هر  که  اندیشید  در  اجرای  این ره میرود

هیچ ممکن نیست فردی در چنین ره گُم شود               فرد  باید  با  توان  در  راهِ خوبِ خود رَوَد

 شاهراهِ  خوبِ  خوشبختی  چنین  ترسیم  شد              هر که  در  تردید  شد بدبخت شک و بیم شد

راه نادانان که بُن بست است پرهیزید  از آن               با چنین شیوه تو هم در راهِ خوشبختی بمان
 
 
 
مهندس یحیی ملک اذری تلفن : 09126793617

www.MALEKAZARIDIGITAL.comآدرس سایت :

20/3/1399

برگرفته از کتاب من تحت عنوان " متفکرین اکنون و متفکرین مورد انتظار " که در آینده منتشر خواهد شد
مدیر سایت
۱۳۹۹/۰۳/۲۱
4
0
0

من از این متن خیلی خوشم آمد سعید هستم


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.