دانایان بطور طبیعی حاکمیت دارند و جامعه با صمیمیت از آنها استقبال میکند

 
دانایان بطور طبیعی حاکمیت دارند و جامعه با صمیمیت از آنها استقبال میکند
دنیای اینترنتی بیشتر جامعه را بسوی دانائی پیش میبرد . هر چند که به هیچوجه چنین پیشرفتی جامعه را دگرگون نمیکند . چرا که دنیای اینترنت ، بیشتر جنبه های تجارتی را نشانه گرفته است که ارزش بالای خودش را هم دارد...

دانایان بطور طبیعی حاکمیت دارند و جامعه با صمیمیت از آنها استقبال میکند

 

دنیای اینترنتی بیشتر جامعه را بسوی دانائی پیش میبرد . هر چند که به هیچوجه چنین پیشرفتی جامعه را دگرگون نمیکند . چرا که دنیای اینترنت ، بیشتر جنبه های تجارتی را نشانه گرفته است که ارزش بالای خودش را هم دارد و برای خریداران ، خرید اینترنتی ارزان تر و منطقی تر انجام میگیرد که روز به روز هم در حال پیشروی سریعتر نیز میباشد . اگر چنانچه همین مرحله را تحلیل کنیم می بینیم که کاسبانی که به اینترنت پیوسته اند ، تا اندازه ی زیادی از آگاهیهای ارتباط اجتماعی ، نسبت به کار صنفی خودشان جلوتر از کسانی هستند که کاسبیشان محدود به محله ها می باشد . حالت رقابتی فروشندگان اینترنتی ، جهت علمی نگری بیشتری را با خود حمل می کند . چرا که موارد زیادی از کنترل کیفیت و کمیت اجناس معیار علمی تری به خود گرفته است . و بازار واقعی رقابت در سطح بسیار وسیع تری صورت میگیرد و دیگر گرفتار نرخ گذاریهای دلبخواه قرار نمیگیرد که در یک خیابان در فروشگاههای محلی ، یک نوع جنس همسات را از لحاظ کیفیت و کمیت ، را با دو نرخ متفاوت از هم که فاصله ی زیادی هم با هم داشته باشند برخورد کرده ایم در صورتی که در خریدهای اینترنتی ، مشتری به راحتی امکان مقایسه ی بالنسبه دقیق را در اختیار دارد و فروشندگان را مجبور می کند که خودشان را به نرخ منطقی و طبیعی نزدیک کنند که مشتریان خودشان را از دست ندهند . هر سالی که بگذرد این روند بسوی شفافیت بیشتر و منطقی تر شدن حرکت خواهد کرد .

 

و اما مسئله ی بسیار مهم تر ، ارزشگذاری به افراد ، در جهت رفتارهای اجتماعی و حرکت بسوی آگاهیها و شایستگیهای ارزشی ، مسیر منطقی خودش را طی نمیکند و عوامل ارزشی ، حرکت مستانه ای دارد و بیشتر از این که انسانهای شایسته ی واقعی ، برای مردم ارزشمند شوند و مردم در راستای افکار ارزشمند آنها حرکت کنند و رشد جامعه معنای دقیق تری بگیرد ، جای تاسف است که جامعه در آشفتگی بسر می برد و میدان داری بیشتر از این که در دست آگاهان و متفکرین و سالم اندیشان جامعه قرار داشته باشد و مردم هم آنها را شناسائی کرده و در مسیر آنها حرکت کنند ، سودجویان در میدانهای عمل ترکتازی می کنند و ثروتهای کلانی را هم به جیب میزنند و اکثریت متفکرین جامعه ، یا در خلوت خود بناچار زندگی می کنند و جزو افراد غیر فعال هستند و یا با راندمان بسیار ناچیز اوقات ارزشمند خودشان را سپری می کنند و چاره ای هم برای برون رفت از این معضل را پیدا نمیکنند و همبستگی متفکرین جامعه هم در جهت رشد کردن و رشد دادن بسیار و بسیار محدود و ناچیز است که بایستی فکری به حال این موقعیت اسفبار کرد و راه خروج از بن بست را پیداکرد و یک عمل ارزشمند اجتماعی را شروع کرد و به تدریج در جامعه ، نهادینه کرد . خود متفکرین هستند که بایستی به این فکر بیافتند و از دلسوزان غیرتمند و مسئولیت پذیر و سالم اندیش جامعه کمک بگیرند تا این مهم بتواند عملیاتی شود . اگر چنین نکنیم طبیعی است که در مسیر پیشرفت نخواهیم افتاد و حتی ممکن است در جهت منفی نیز حرکت کنیم که فاجعه بار خواهد بود . بیائید راه را پیدا کنیم و هم خودمان در مسیر بیافتیم و هم مردم را تشویق کنیم که به روشهای عقلانی تر و صحیح تر و سالم تر روی بیاورند و فرصتها را بیشتر از این از دست ندهیم و میدان را روز به روز به میدانداری فرصت طلبان تنگ و تنگ تر کنیم و متفکرین سالم اندیش و خوش فکر و آگاه جامعه بیشتر شناخته شوند و جامعه را روز به روز بطرف فهم و دانش و آگاهی و عملکردهای درست سوق دهیم که این راه خوشبختی را برای جامعه به ارمغان می آورد .

 

گاندی دیجیتال زمان

مهندس یحیی ملک اذری تلفن : 09126793617

آدرس سایت : www.MALEKAZARIDIGITAL.com

14/3/1399


بر گرفته از کتاب در دست تالیف اینجانب تحت عنوان "متفکرین اکنون و متفکرین مورد انتظار" که در آینده منتشر خواهد شد


موضوعات دیگری مانند " دو عامل مهم رفتاری انسان " و " : گفتگوی مجازی با فردی ( کشف 92 تاریخ 26/2/1399 ) " برابری حق زن و مرد چیست ؟ " نیز جزو مطالب این کتاب خواهد بود .

 

 

 

 

 

 

 

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.